เลือกซื้อไข่เยี่ยวม้าอย่างไรให้ปลอดภัยจากสารพิษ?

ไข่เยี่ยวม้า ที่หลายคนคุ้นเคยและรู้จัก จะมีลักษณะดังนี้ ไข่ขาวเป็นวุ้นสีชา และมีการทาเปลือกไข่ให้หลากหลายสี อาจมีสีดำหรือสีแดงขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต แต่โดยทั่วไปจะมีการทาเปลือกไข่เยี่ยวม้าเป็นสีชมพู เหตุผลที่ทาสีที่ต่าง ๆ เนื่องจากต้องการสร้างความแตกต่างกับไข่เค็ม ซึ่งมีเปลือกสีขาวแบบธรรมดา การผลิตไข่เยี่ยวม้าเป็นกระบวนการถนอมอาหารที่ใช้วัสดุดิบที่มีความเป็นด่าง ซึ่งสารที่ใช้ในการถนอมอาหารมีเกลือ หรือ สารโซเดียมคาร์บอเนต (ฟู๊ดเกรด) รวมถึงการใช้ปูนขาว ขี้เถ้า และชาเพื่อช่วยถนอมไข่เยี่ยวม้าไม่ให้ไข่เน่าเสีย อีกทั้งไข่เยี่ยวม้ายังเป็นที่นิยมในการนำมาใช้ทำอาหารหลากหลายอย่างอีกด้วย ต้นกำเนิดของไข่เยี่ยวม้า ไข่เยี่ยวม้าคือผลผลิตจากการถนอมอาหารหรือการแปรรูปไข่เพื่อการบริโภคในรูปแบบที่เป็นที่รู้จักมาแต่โบราณในวงการอาหารของคนจีน ที่มีชื่อเรียกว่า 'เฮวี่ยหม่า' หรือ 'จี๋ไฮ่' กระบวนการผลิตนี้ใช้กรรมวิธีทำให้ไข่เป็นด่าง สามารถนำไข่ไปแช่หรือหมักในส่วนผสมที่เป็นด่าง ซึ่งทำให้เนื้อด้านในมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่เด้งกรอบได้ กระบวนการนี้สามารถทำได้กับไข่เป็ด…