พฤติกรรมทำร้าย “ไต” ทั้งที่ไม่ได้กินเค็มก็เป็นโรคไตได้

พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการทำร้ายไต ไม่เพียงแต่เค็มเท่านั้น โรคไต เป็นชื่อที่ใช้เรียกอาการและ/หรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นในไตซึ่งส่งผลให้การขับของเสียและการรักษาความสมดุลของเกลือและน้ำในร่างกายมนุษย์เกิดภาวะขัดข้อง โรคนี้มีหลายประเภทดังนี้: โรคไตวายฉับพลัน: เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง มักเกิดจากปัจจัยที่ทำให้ไตได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็ว เช่น การชนกับสารพิษหรือการติดเชื้อรุนแรง โรคไตวายเรื้อรัง: เกิดขึ้นเป็นเวลานานและมีลักษณะเป็นระยะ ส่วนใหญ่เกิดจากโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้รับการควบคุม โรคไตอักเสบเนโฟรติก: เกิดจากการสะสมของสารเม็ดตระกูลเนโฟรติกในไต โรคไตอักเสบจากภาวะภูมิคุ้มกันสับสน: เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันโต้เผยตัวเองเองสำหรับเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกาย ทำให้เกิดการทำลายเนื้อไต โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ: เช่น กรวยไตอักเสบ ไตเป็นหนอง หรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคถุงน้ำที่ไต: เกิดจากการสะสมของน้ำในถุงน้ำที่ไต สาเหตุของโรคไตสามารถเป็นเช่นต่อไปนี้ พันธุกรรม: โรคไตอาจถูกสืบต่อมาจากพันธุกรรม เช่น…

ทำความรู้จักกับภาวะไตวายเรื้อรัง อาการ สาเหตุ และวิธีป้องกัน

ไตวายเรื้อรังคือภาวะที่นำมาซึ่งการทำลายเนื้อไตอย่างต่อเนื่อง มีระยะเวลายาวนานที่รุนแรงเป็นเดือนหรือปี ซึ่งมีผลทำให้ไตลดขนาดลงเรื่อย ๆ จนไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างปกติ อาการนี้สามารถระบุได้จากค่าอัตราการกรองของไตที่ผิดปกติมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป สัญญาณและอาการของภาวะไตวายเรื้อรัง ปัสสาวะบ่อย : ในระยะแรกจะมีการปัสสาวะบ่อย, มีสีจาง, และเมื่อไตเสื่อมลง ผู้ป่วยจะมีปัสสาวะออกน้อยมาก. ขาบวมและกดบุ๋ม : เกิดจากมีเกลือและน้ำคั่งในร่างกาย, หรือมีโปรตีนรั่วมาในปัสสาวะมาก. บวมมากอาจทำให้เกิดอาการหอบเหนื่อยจากน้ำคั่งในปอด. ความดันโลหิตสูง : เป็นอาการที่พบได้ในผู้ป่วยที่เป็นไตวายเรื้อรัง. คลื่นไส้อาเจียน, เบื่ออาหาร, คันตามร่างกาย, อ่อนเพลีย : อาการเหล่านี้มักปรากฏในผู้ป่วยที่มีไตวายเรื้อรัง. ปัญหาทางเพศ…