Enolux เครื่องทำความสะอาดพรม เครื่องทำความสะอาดอเนกประสงค์ รุ่น K18 ทำความสะอาดได้ครอบคลุมพร้อมหัวเปลี่ยน 3 แบบ

ขจัดคราบฝังแน่นให้สะอาดเหมือนใหม่ด้วย Enolux เครื่องทำความสะอาดพรม รุ่น K18 ชื่อสินค้า : Enolux เครื่องทำความสะอาดพรม Carpet Cleaner Pro รุ่น K18 แรงดูดสูงด้วยกำลังมอเตอร์ 650 วัตต์ ผ้าแห้ง ไม่ชื้น ความจุถังเก็บน้ำสะอาด : 1.80 ลิตร ความจุถังเก็บน้ำทิ้ง : 1 ลิตร ระดับเสียงการทำงาน : ไม่เกิน…