เพิ่มความปลอดภัยในบ้านคุณด้วย Haptime เครื่องตรวจจับ PM2.5 Buy Now!

Haptime เครื่องตรวจจับ PM2.5 เพื่อสุขภาพที่ดีของครอบครัว เครื่องตรวจจับ PM2.5 Haptime เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในบ้านของคุณ โดยเฉพาะการตรวจจับค่า PM2.5 ซึ่งเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและมีผลกระทบต่อสุขภาพได้อย่างรุนแรง คุณสมบัติหลัก การตรวจจับอากาศ : เครื่องสามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในบ้านของคุณได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้คุณทราบถึงระดับมลพิษและฝุ่นละอองในอากาศ การตรวจจับ PM2.5 : ตรวจจับและวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่สามารถเข้าสู่ปอดและกระแสเลือด ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จอแสดงผล HD : มีหน้าจอความคมชัดสูง (HD) ที่แสดงผลข้อมูลต่างๆ อย่างชัดเจน…