วิธีเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้และสำลักควัน

เมื่อเกิดไฟไหม้และสำลักควัน การรอดชีวิตมีความสำคัญอย่างมาก ดังนั้น, นี่คือขั้นตอนที่ควรทำเพื่อรอดชีวิต การเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้และสำลักควันเป็นสิ่งสำคัญมาก เราสามารถแบ่งขั้นตอนการรอดชีวิตออกเป็นขั้นตอนต่อไปนี้ หลีกเลี่ยงควัน หากมีควันหนัก, ใช้ผ้าชีดปากหรือผ้ามัสลินเพื่อป้องกันการดูดควัน. หากเป็นไปได้, ล้มลงและคลุมหน้าและจมูกด้วยผ้าเพื่อลดการดูดควัน. รีบออกจากพื้นที่ที่มีไฟไหม้ ให้ละทิ้งทันทีพื้นที่ที่มีไฟไหม้ ดำเนินการออกไปที่แหล่งที่ปลอดภัย ใช้เส้นทางออกที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีควันหรือไฟมากที่สุด. ใช้มือหลบทาง หากทางเข้าหลักถูกบดบัง, ใช้มือหลบทางหรือใช้ทางอื่นที่ปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่อันตราย. อีกหนึ่งทางออก พยายามหาทางออกสำรองถ้าทางเดิมถูกบดบัง ตรวจสอบแผนที่หนีไฟในสถานที่ที่คุณอยู่ตอนนี้. ไม่ใช้ลิฟท์ ในกรณีไฟไหม้, อย่าใช้ลิฟท์เพราะมันอาจมีปัญหาหรือสิ่งกีดขวางในทางเดิน. หลีกเลี่ยงมุมที่มีควันหนัก พยายามหลีกเลี่ยงมุมที่มีควันหนักมาก, ให้ตัวเองห่างไกลจากควันเท่าที่เป็นไปได้. ถีบไล่ลม ถ้าคุณต้องเดินผ่านควันหนัก, ถีบไล่ลมแรงเพื่อลดการดูดควัน.…