เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี ประจำปี 2567

เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี ประจำปี 2567 พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ หนึ่งปีมีเพียงครั้ง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี ประจำปี 2567 เทศกาลที่ทุกคนควรรู้ เขาคิชฌกูฏ คือหนึ่งในเทศกาลที่มีความสำคัญอย่างมากในจังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย แต่ละปีมีการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พระบาทพลวง) โดยมีกำหนดการตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึง 9 เมษายน 2567 ซึ่งงานสำคัญสุดในเทศกาลนี้คือพิธีบวงสรวงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นับเป็นการเปิดเทศกาลอย่างเป็นทางการ ใครก็ตามที่สนใจและต้องการร่วมงานประเพณีนี้จะต้องเตรียมสำหรับการเดินทางขึ้นเขาคิชฌกูฏ…

วันมาฆบูชา 2567 วันสำคัญของพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา 2567: วันสำคัญของพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา 2567 ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคารที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยกัน วันมาฆบูชา: ความหมายและการกำหนด คำว่า "มาฆะ" มาจาก "มาฆบุรณมี" ซึ่งหมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ ตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3 ของปฏิทินไทย การกำหนดวันมาฆบูชาตามปฏิทินไทยจะเป็นการขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้ามีเดือนอธิกมาส ก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15…

พิธีส่อนขวัญ ประเพณีเรียกขวัญ

"ขวัญเอยขวัญมา" "ขวัญเอยขวัญมา" เป็นประโยคที่สามารถได้ยินบ่อยๆ จากผู้ใหญ่ที่ใช้เพื่อปลอบโยนเด็กน้อยที่ร้องไห้หรือในที่ๆต่างๆ ในวันที่เฉลิมฉลอง หรือเวลาที่พิเศษ แต่ทว่า คำว่า "ขวัญ" มีความหมายที่ลึกซึ้งมีสาระมากมายที่เกี่ยวข้องกับทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวไทย โดยเฉพาะในภาคอีสานที่มองเห็นความสำคัญของพิธี "ขวัญ" ที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตมาโบราณและมีความหมายทางทางศาสนา ก่อนที่จะเข้าสู่พิธี "ขวัญ", เราควรทราบถึงความหมายของ "ขวัญ" ตามความเชื่อของชาวไทย ที่เรียก "ขวัญ" ว่าเป็นสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ขวัญมีบทบาทในการคุ้มครองและดูแลชีวิตในทุกๆ มิติ แม้จะไม่เห็นรูปร่างของขวัญ แต่เชื่อกันว่ามักจะอยู่ที่จุดที่เรียกว่า "จอมขวัญ" หรือขวัญกลมๆ ตรงกลางหัวของเรา แม้ว่าขวัญจะติดตามเราตลอดเวลา…

รู้จัก “ตักบาตรเทโว” ประเพณีสำคัญช่วงออกพรรษา ต่างจากตักบาตรทั่วไปอย่างไร

"ตักบาตรเทโว" เป็นประเพณีสำคัญทางทหารในวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญตักบาตรเพื่อเรียกร้องพระพุทธเจ้าเทโวโรหณะในวันแรมที่ 1 เดือน 11 ของทุกปี  ทุกทีมูลค่าสิ่งที่ใช้ในการตักบาตรแตกต่างกันไปตามแต่ละวัด และมีทัศนคติต่างๆ ที่เชื่อกันไป ตำนานของประเพณีนี้มีต้นกำเนิดมาจากวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา ในวันที่พระองค์ทรงจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน พระอินทร์ได้ทำบันไดทอง บันไดแก้วมณี และบันไดเงิน ซึ่งตั้งอยู่ที่ยอดเขาสิเนรุและประตูเมืองสังกัสสนคร ต่อมาเมื่อเสด็จลงพระพุทธองค์ใช้บันไดแก้วมณีทางเทวดาลงทางบันไดทอง และมหาพรหมลงทางบันไดเงิน ประชาชนจึงตักบาตรในวันนี้เพื่อรับเสด็จพระพุทธองค์ ประเพณีนี้ยังมีการเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "วันพระเจ้าเปิดโลก" เนื่องจากวันนี้ถือเป็นเวลาที่เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก สามารถมองเห็นกันได้ทั้ง 3 โลก การเตรียมของที่ใช้ในการตักบาตรจะแตกต่างกันไปตามแต่ละวัด แต่ทุกที่จะมีการทำบุญตักบาตรเพื่อรับพระพุทธองค์ในวันนี้…

ประวัติวันจักรี วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันจักรี (Chakri Memorial Day) วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี ในวันจักรีนี้, พวกเราชาวไทยควรให้ความระลึกถึงเหตุการณ์ที่มีความสำคัญและมีความผลสำคัญต่อประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติเรา วันนี้ถือเป็นวันสำคัญที่เราควรเคารพและทำให้รู้จักมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับทรงเสด็จปราบดาภิเษก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และราชวงศ์จักรี ในปัจจุบัน, วันจักรีมีความหมายสำคัญเพิ่มเติมเนื่องจากเป็นโอกาสที่สำคัญในการเชื่อมโยงความเป็นไทยร่วมกันและรำลึกถึงความสำคัญของสถาบันราชวงศ์ในประวัติศาสตร์ของเราทุกคน ความสำคัญของวันจักรี วันจักรี (Chakri Memorial Day) เป็นวันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยจุดประสงค์หลักคือการรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ…

ประวัติและความสำคัญของวันเข้าพรรษา

ประวัติวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา ในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันในเมืองราชคฤห์ ปรากฏเหตุการณ์ที่มีนักบวชนออกจากพุทธศาสนาและปฏิบัติพิธีจาริก โดยมีพระภิกษุกลุ่มฉัพพัคคีย์จำนวน ๑,๕๐๐ รูปต่างๆ พาบริวารเดินทางไปตามที่ต่างๆ เพื่อปฏิบัติการจาริกตามประเพณีท้องถิ่นในช่วงจำพรรษาของพระภิกษุกลุ่มนี้ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน เมื่อพระภิกษุส่วนใหญ่มักประจำที่วัดเพื่อฝึกฝนตนเอง เนื่องจากไม่มีพุทธานุญาตให้ภิกษุอยู่จำพรรษาในตอนต้นของพุทธกาล ชาวบ้านต่างๆ เริ่มติเตียนต่อพุทธศาสนาเนื่องจากพระภิกษุได้ทำลายนาข้าวในการจาริกของตน การเริ่มต้นของปัญหานี้ได้ถึงพระพุทธเจ้า ซึ่งทรงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์และตรัสถามว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ จากนั้นทรงบัญญัติให้พระภิกษุกลุ่มนี้ต้องอยู่จำพรรษาเป็นเวลา ๓ เดือนในฤดูฝน ตามหนังสือ "วันเข้าพรรษา" ที่จัดพิมพ์โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ระบุว่า ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น พระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้พระภิกษุไปค้างคืนที่ที่อื่นได้ ไม่เกิน ๗ วันโดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดข้อบังคับ…

ประวัติลอยกระทงที่มาของวันลอยกระทง

ประวัติลอยกระทง เปิดตำนานและที่มาของ วันลอยกระทง ประวัติลอยกระทง: การลอยกระทงในวัฒนธรรมไทยและที่มาของประเพณีนี้ วันลอยกระทงเป็นประเพณีที่ซึ่งเกิดขึ้นในหลายวัฒนธรรมแถบเอเชีย ซึ่งมีหลายตำนานและเรื่องเล่าที่เป็นที่นิยมในวัฒนธรรมไทย การลอยกระทงไม่ได้มีเริ่มต้นที่ชัดเจนตั้งแต่เมื่อไร แต่มีความเชื่อว่าเป็นประเพณีที่มีต้นกำเนิดมาจากการลอยน้ำและบูชาต่อพระพุทธบาทและเทพเจ้าต่างๆ ในทางศาสนา นอกจากนี้ยังมีตำนานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลอยกระทงในหลายประเทศของเอเชีย 1. การลอยกระทงเพื่อบูชาพระพุทธบาท ในบางที่เชื่อว่าการลอยกระทงมีรากฐานจากเรื่องราวในสมัยพุทธกาล โดยเฉพาะเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ลอยถาดทองน้ำเนินตามน้ำ เพื่อบูชาพระบาทและคาดหวังว่าพระพุทธเจ้าจะสมทบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. การลอยกระทงเพื่อบูชาเทพเจ้า ในวัฒนธรรมพราหมณ์-ฮินดู, การลอยกระทงมีการปฏิบัติเพื่อบูชาพระอิศวร, พระนารายณ์ และพระพรหม ซึ่งมีต้นกำเนิดจากพิธีลอยโคมประทีปในพระราชพิธีลอยพระประทีป 3. การลอยกระทงเพื่อรำลึกการปกป้องศาสนา มีตำนานที่เชื่อว่าการลอยกระทงมีต้นกำเนิดจากการปกป้องศาสนาของพญานาค ตำนานเล่าถึงการขอความช่วยเหลือจากพญานาคในการสร้างเจดีย์ ณ สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช…

ประวัติความเป็นมา วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชาครั้งที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญของเดือน 8 ก่อนปุริมพรรษา เป็นวันที่สำคัญมีความเชื่อมโยงกับพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงปฐมเทศนา หรือเทศน์กัณฑ์แรกชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ในปีแรกที่พระเจ้าตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนานี้ พระโกณฑัญญะทั้ง 5 ได้ธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรม คือ ปัญญาที่รู้เห็นความจริงของธรรมชาติที่ทำให้ทุกสิ่งต่างก็มีความเป็นไปตามธรรม และขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์ เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนา และทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ ทั้ง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในทุก ๆ ปีเมื่อถึงวันนี้ พุทธศาสนิกชนจะทำการบูชาเป็นพิเศษ เอาลาภลงพระพุทธเจ้า และบางที่ยังเรียกวันอาสาฬหบูชานี้ว่า "วันพระสงฆ์" โดยมีอาสาฬหะคือเดือน…

ประวัติความเป็นมา วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญในพุทธศาสนิกชน เนื่องจากเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือในวันเพ็ญ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ) เดือนหก หรือเดือนเวสาขะ พระจันทร์เสวยวิสาขฤกษ์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วกว่าสองพันห้าร้อยปี ในระยะเวลาที่ต่างกัน ครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ โอรสพระเจ้าสุทโธธนะ และ พระนางสิริมหามายาแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ที่ป่าลุมพินีวัน ณ เขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะ ครั้งที่สองเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ ออกทรงผนวชได้ ๖ ปี พระชนมายุ ๓๕ พรรษา ณ ริ่มฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา…

ประวัติความเป็นมา วันมาฆบูชา

"ประวัติความเป็นมา วันมาฆบูชา คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งมีความหมายว่า "การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ" ตามปฏิทินของอินเดียหรือเดือน 3 ในปฏิทินไทย คำว่า "มาฆะ" นั้นมีมาจากคำว่า "มาฆบุรณมี" ซึ่งหมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ วันมาฆบูชามีความสำคัญมากในพุทธศาสนิกชน โดยมีคำสอนหลักที่เรียกว่า "โอวาทปาติโมกข์" ที่สอนให้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา การกำหนดวันมาฆบูชาในปฏิทินไทยนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้ามีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8…