เหตุผลที่ผ้าแพรอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน

ผ้าแพร เป็นผ้าที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งในสมัยโบราณจะใช้ในวงจำกัดเฉพาะบรรดาเหล่าขุนนางเท่านั้น เนื่องจากราคาค่อนข้างแพงและหาซื้อได้ยาก แต่ในปัจจุบันมีการใช้ผ้าแพรในกลุ่มบุคคลทั่วไปมากขึ้น เนื่องด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ต้นทุนการผลิตจึงลดลง ทำให้มีการใช้งานแพร่หลายยิ่งขึ้น คุณสมบัติที่โดดเด่นของผ้าแพร: ผ้าแพรมีความพิเศษเฉพาะตัว ทั้งในเรื่องเนื้อผ้าและเรื่องความสวยงาม ซึ่งคุณลักษณะพิเศษของผ้าแพรมีดังนี้ : เนื้อผ้าแพรจะมันวาว อย่างเห้นได้ชัด สีสวย น่ามอง ผ้าจะมีน้ำหนัก ลักษณะทิ้งตัว ไม่ลอยตัว ดูพลิ้วสวยสบัด เส้นใยที่ทอจะทำจากไหม จะรู้สึกมีความเย็นเวลาสัมผัส เนื้อผ้ามัน และลื่นกว่าผ้าชนิดอื่น ๆ ทำให้ไม่ระคายผิวเวลาใช้งาน ด้วยความมัน ลื่น ทำให้มีคุณสมบัติไม่แกะเก็บฝุ่นละออง…