เคล็ดลับการเลือกซื้อยางลบปากกาที่เหมาะสม

อุปกรณ์เครื่องเขียนเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งทั้งสำหรับคนวัยเรียนและวัยทำงาน แต่อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่มักจะถูกมองข้ามไปก็คือยางลบปากกา ซึ่งอันที่จริงแล้วยางลบประเภทนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าเพราะสามารถลบหมึกปากกาได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ปากกาลบได้ ปากกาลูกลื่น ปากกาหมึกซึม และปากกาเจล จึงเหมาะสำหรับทั้งงานเขียนทั่วไปหรือการกรอกเอกสารที่ไม่สามารถใช้ลิควิดเปเปอร์ลบได้ ในบทความนี้เราจะมาแนะนำเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้อยางลบปากกาแบบง่าย ๆ ทั้งยางลบปากกาแบบปกติทั่วไปและยางลบปากกาที่ใช้สำหรับหมึกลบได้โดยเฉพาะ แนวทางในการเลือกซื้อยางลบปากกา ยางลบปากกานั้นเป็นอุปกรณ์สำหรับการใช้งานค่อนข้างเฉพาะ ดังนั้นในการเลือกซื้อเราจึงควรหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจไว้เบื้องต้น ในบทความนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีเลือกยางลบปากกา เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ 1. พิจารณาจากประเภทของยางลบปากกาที่เราต้องการใช้ ยางลบปากกาในท้องตลาดทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ ยางลบปากกาธรรมดา และยางลบสำหรับปากกาลบได้ ทั้งสองประเภทนี้มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไปดังนี้ 1.1 ยางลบสำหรับลบหมึกปากกาทั่วไป ยางลบปากกาธรรมดาคือยางลบที่สามารถใช้ลบหมึกปากกาทั่วไปได้ ไม่ว่าจะเป็นปากกาหมึกซึม ปากกาลูกลื่น…