อันตรายจากการนอนกรน และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการนอนกรน

การนอนกรนเกิดจากอะไร? การนอนกรนเกิดจากระบบทางเดินหายใจส่วนบนตีบแคบ กล่าวคือในขณะที่คนเรานอนหลับสนิทนั้น กล้ามเนื้อต่างๆ ในช่องปากจะผ่อนคลายและหย่อนลงมาปิดกั้นทางเดินหายใจ ทำให้ลมหายใจไม่สามารถผ่านไปยังหลอดลมและปอดได้อย่างสะดวก ส่งผลให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ และเนื่องจากช่องลมถูกปิดกั้นจนเล็กลงจึงทำให้เกิดเป็นเสียงกรนขึ้น การนอนกรน อันตรายหรือไม่? การนอนกรนเพียงอย่างเดียวอาจไม่มีผลต่อสุขภาพมากนัก แต่มีความสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (sleep apnea) ซึ่งเป็นสภาวะผิดปกติของการหายใจ ทำให้มีอาการหยุดหายใจเป็นช่วงๆ ขณะที่นอนหลับ การนอนกรนนั้นส่งผลทำให้คุณภาพการนอนไม่ดี นอนไม่ต่อเนื่อง และเป็นปัจจัยที่เสี่ยงต่อสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ เช่น อ่อนเพลียทางร่างกาย สุขภาพจิตที่เสียหาย สมาธิและความจำที่ลดลง การเผาผลาญอาหารไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้เพิ่มโอกาสเกิดโรคอ้วนและเบาหวาน นอกจากนี้อันตรายจากการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ ยังรวมถึงโรคต่างๆ…