นมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เลือกดื่มอย่างไรไม่ให้กระทบต่อสุขภาพ

  ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติหรือควบคุมได้ดีเพื่อลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากโรคนี้ การดูแลเรื่องอาหารและการบริโภคอาหารเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมน้ำตาลในเลือด การเลือกนมที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเช่นกัน เนื่องจากนมเป็นแหล่งของสารอาหารหลายอย่างที่ดีต่อร่างกาย เช่น โปรตีน แคลเซียม และแร่ธาตุต่าง ๆ นี่คือบางแนวทางที่สามารถช่วยในการเลือกนมสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน : เลือกนมสูตรไม่เติมน้ำตาล (Unsweetened Milk) นมสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ต้องคำนึงถึงปริมาณน้ำตาลในนมเป็นหลัก เพราะในกรณีที่ผู้ป่วยเบาหวานไม่ได้คุมน้ำตาลหรือมีภาวะน้ำตาลสูงเป็นเวลานาน อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนแบบเรื้อรังได้ ไม่ว่าจะเป็นภาวะไตเสื่อม ภาวะไตวาย เบาหวานขึ้นตา โรคหลอดเลือดสมอง หรืออาการชาที่ปลายมือปลายเท้า รวมถึงภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเฉียบพลันซึ่งส่งผลให้อาเจียนหรือหมดสติได้ ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานจึงควรเลือกดื่มนมที่ไม่เติมน้ำตาล ไม่ได้ปรุงแต่งรสชาติเพิ่มเติมเพื่อจำกัดปริมาณคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาล อย่างเช่น เช่น นมรสช็อกโกแลต…