ทำความรู้จักกับ “กันตรึม” การละเล่นพื้นเมืองทางภาคอีสานตอนใต้

กันตรึมหรือโจ๊ะกันตรึม เป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวไทยเชื้อสายเขมรในเขตอีสานใต้ เป็นชุมชนที่ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาถิ่น เช่น จังหวัดสุรินทร์, บุรีรัมย์, และศรีสะเกษ เป็นการละเล่นที่มีดนตรีประกอบ และถือว่าดนตรีมีความสำคัญและมีบทบาทมากที่สุด ตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ตามประวัติแต่โบราณใช้สำหรับขับร้องประกอบการร่ายรำบวงสรวง รำคู่ และรำหมู่ ศิลปะการละเล่นนี้มีวิวัฒนาการจากการเล่นเพลงปฏิพากย์ในภาคกลาง ในการเล่นกันตรึม, มีกลองที่เรียกว่า “กลองกันตรึม” เป็นหลัก เมื่อตีเสียงจะออกเป็นเสียง กันตรึม โจ๊ะ ตรึม ตรึม การเล่นจะเริ่มด้วยบทไหว้ครู เพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า, พระวิศวกรรม, ครูบาอาจารย์ และเริ่มทักทายกัน เล่นได้ทุกโอกาสไม่กำหนดว่าเป็นงานมงคลหรืออวมงคล ท่วงทำนองของเพลงกันตรึมมีกว่า…