กล้วยเล็บมือนาง ถึงผลจะเล็กแต่ประโยชน์มากมาย

"กล้วยเล็บมือนาง" เป็นพืชที่มีกำเนิดมาจากการกลายพันธุ์ของกล้วยป่า โดยมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่น่าสนใจ. มีลำต้นเดี่ยวที่ตั้งตรง, ลักษณะกลมๆ และมีสีชมพูที่อมแดง. ใบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวและมีลักษณะแบนสั้น, ทำให้มีลักษณะที่เป็นพิเศษ. ดอกจะปรากฏเป็นช่อบนเครือ, โดยมีหวีอยู่และมีหัวปลีที่ปลายยอด. ผลมีรูปทรงรีและเล็กเนื่องจากการเจริญเติบโตในหวีคล้ายนิ้วมือ. ผลอ่อนมีเปลือกเขียว, ส่วนผลสุกมีเปลือกเปลี่ยนเป็นสีเหลือง. เนื้อของผลมีสีเหลือง, เป็นอย่างนุ่ม และมีรสชาติหวานอร่อย. นอกจากนี้, กล้วยเล็บมือนางยังมีกลิ่นหอมที่น่าประทับใจ ประวัติความเป็นมาของกล้วยเล็บมือนาง กล้วยเล็บมือนาง เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในอดีตชาวจังหวัดชุมพรนิยมปลูกกล้วยเล็บมือนางเพื่อบริโภคในครัวเรือน. ต่อมาหลังจากเกิดเหตุพายุเกย์ในปี พ.ศ. 2532, การปลูกกล้วยเล็บมือนางก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ. พบว่าเป็นกล้วยที่เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้รวดเร็ว, แต่กลับไม่เหมาะกับการปลูกเชิงเดี่ยวโดยไม่มีการแซมพืชอื่นเสริม. ชาวชุมพรจึงเรียกกล้วยนี้ว่า…