โรคสมาธิสั้น: อะไรคือ ADHD และการรับมือกับมัน

โรคสมาธิสั้นในเด็ก: ทฤษฎี การรักษา และการสนับสนุน

โรคสมาธิสั้นหรือ ADHD เป็นภาวะสุขภาพจิตที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเด็กวัยเรียนทั่วโลกอย่างมาก มันมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ การทำงาน และความสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อน ชื่อ ADHD มาจากภาษาอังกฤษ “Attention deficit/hyperactivity disorder” ซึ่งมีสองลักษณะหลัก คือ การขาดสมาธิในการทำกิจกรรม และพฤติกรรมที่เร่งรีบหรือเครียดเร่งด่วน

ความถี่ของ ADHD ในเด็กวัยเรียนประมาณ 7% ของประชากรโลกในกลุ่มอายุนี้ นั่นหมายความว่าเมื่อพิจารณาเด็กวัยเรียน 100 คนจะมีเด็กที่มีโรคสมาธิสั้นประมาณ 7 คน ดังนั้น การเข้าใจถึงนิยมของโรคนี้มีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้เราสามารถเสริมสร้างการสนับสนุนและการดูแลที่เหมาะสมสำหรับเด็กที่มี ADHD ได้อย่างเต็มที่

ในการรับรู้และการเข้าใจ ADHD มีบทบาทสำคัญในการสร้างชุดมาตรการและการสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับเด็กที่มีภาวะนี้ การปรับเปลี่ยนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมการเรียนที่เหมาะสมสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของเด็กที่มี ADHD ได้ นอกจากนี้ การสนับสนุนจากครอบครัวและครูอาจมีผลที่สำคัญในการช่วยเด็กมีโอกาสประสบความสำเร็จในการเรียนรู้และพัฒนาการตนเอง

นอกจากนี้ การเชื่อมโยงกับรัฐบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนเด็กที่มี ADHD เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการและการสนับสนุนที่เหมาะสมต่อเด็กและครอบครัวที่ต้องการ นอกจากนี้ การเพิ่มความตระหนักในสังคมเกี่ยวกับ ADHD อาจช่วยให้เด็กที่มีโรคนี้รับการยอมรับและการสนับสนุนที่มากขึ้นจากชุมชนโดยรอบ

สร้างความเข้าใจและการรับรู้ในสังคมเกี่ยวกับ ADHD เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เด็กที่มีโรคนี้ได้รับการดูแลและการสนับสนุนที่เหมาะสม เพื่อให้พัฒนาการและคุณภาพชีวิตของเด็กที่มี ADHD ไปในทิศทางที่เชื่อมั่นและเติบโตได้อย่างเต็มที่

สัญญาณและอาการของเด็กที่มี ADHD

เด็กที่มี Attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) มักจะมีรูปแบบพฤติกรรมที่แตกต่างจากเด็กปกติ อาการหลักที่พบได้แบ่งออกเป็น 3 ด้านหลักๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้:

 1. ด้านการกิจกรรมและการเคลื่อนไหว:
  • อยู่ไม่นิ่ง ซึ่งมักจะมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
  • ยุกยิกและกระสับกระส่าย
  • มืออยู่ไม่สุขและต้องขยับตลอด
  • ชอบเดินไปมาและนั่งไม่ติดที่
 2. ด้านการพูดและการสื่อสาร:
  • พูดเก่งและเร็ว
  • พูดไม่หยุด พูดไปเรื่อยๆ
  • หุนหันพลันแล่นและรอคอยไม่ได้
  • เหมือนรถไม่มีเบรคเมื่อมีความต้องการทำอะไร
 3. ด้านสมาธิและการจัดการกับความสนใจ:
  • ขาดสมาธิและทำงานตกหล่น
  • เหม่อลอยและขี้ลืม
  • ทำของหายบ่อยๆ และทำอะไรนานๆ ไม่ได้
  • เปลี่ยนกิจกรรมบ่อยๆ และทำงานไม่เสร็จ

อาจพบการพึ่งพาในการเข้าใจของผู้อื่นที่ต่ำและการตอบสนองที่ช้าลงเมื่อมีคนพูดด้วย หรือเมื่อต้องทำอะไรที่ช้าๆหรือนานๆ อาจไม่อยากทำหรือไม่อดทนพอที่จะทำสิ่งนั้น

การรับรู้และการรับรู้อาการเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เด็กที่มี ADHD ได้รับการสนับสนุนและการดูแลที่เหมาะสม เพื่อให้พัฒนาการและคุณภาพชีวิตของเด็กเหล่านี้ไปในทิศทางที่เชื่อมั่นและเติบโตได้อย่างเต็มที่

สาเหตุของโรคสมาธิสั้น: การทำงานของสมองและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

โรคสมาธิสั้นหรือ ADHD มีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อการทำงานของสมอง โดยส่วนใหญ่มักเกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับส่วนหน้าของสมอง ส่วนที่มีหน้าที่ควบคุมการสมาธิจดจ่อ การยับยั้งชั่งใจ และการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย

ส่วนหน้าของสมองในบุคคลที่มี ADHD มักมีการทำงานลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลทั่วไป ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยพันธุกรรม และ/หรือสภาพแวดล้อม แม้ว่าการวิจัยในเชิงพันธุกรรมของ ADHD กำลังพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ยังไม่มีการพิสูจน์ได้แน่ชัดเกี่ยวกับสาเหตุที่แน่ชัด

นอกจากนี้ มีปัจจัยสภาพแวดล้อมที่อาจมีผลต่อการพัฒนาของ ADHD เช่น การสูบบุหรี่แม่ในระหว่างการตั้งครรภ์ การสูบบุหรี่หรือการดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ และปัจจัยทางสังคมที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็ก เช่น สภาพการเรียนการสอนที่ไม่เหมาะสม การเสพยาเสพติด และความเครียดในชีวิตประจำวัน

การเข้าใจถึงสาเหตุของ ADHD เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาวิธีการรักษาและการสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับบุคคลที่มี ADHD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาเหตุที่สมองทำงานน้อยกว่าปกติคืออะไร?

สมองเป็นอวัยวะที่ซับซ้อนและมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมพฤติกรรมและความรู้สึกของเรา โดยเฉพาะส่วนหน้าของสมองมีบทบาทสำคัญในการควบคุมความสนใจ การควบคุมอารมณ์ และการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย เมื่อสมองทำงานน้อยลงหรือมีปัญหา อาจทำให้เกิดอาการของโรคสมาธิสั้นหรือ ADHD ซึ่งสาเหตุของการทำงานน้อยลงนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น พันธุกรรม สภาพแวดล้อม และปัจจัยทางสังคม

ส่วนหนึ่งของสาเหตุที่สมองทำงานน้อยกว่าปกติอาจเป็นเพราะสารสื่อประสาทหลั่งออกมาน้อยกว่าคนปกติ สารสื่อประสาทเปรียบเสมือนน้ำมันที่ช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าหากไม่มีสารสื่อประสาทที่เพียงพอ สมองอาจไม่สามารถทำงานได้ดีเท่าที่ควร ซึ่งการทำงานน้อยลงของสารสื่อประสาทสามารถเกิดขึ้นได้จากการสืบพันธุ์ สภาพแวดล้อม และปัจจัยทางสังคม

อย่างไรก็ตาม การเข้าใจถึงสาเหตุของการทำงานน้อยลงของสมองเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาวิธีการรักษาและการสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับบุคคลที่มีปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาเหตุของการหลั่งสารสื่อประสาทน้อยลงในโรคสมาธิสั้น

การละเมิดการปล่อยสารสื่อประสาทในสมองเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมและสมาธิของบุคคล โดยปัจจัยหลักที่ทำให้สารสื่อประสาทละเมิดการทำงานมักเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาของสมอง และอาจส่งผลต่อการปล่อยสารสื่อประสาทในสมองได้ดังนี้:

 1. ปัจจัยทางพันธุกรรม: การสืบพันธุกรรมอาจมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคสมาธิสั้น หากมีพ่อหรือแม่หนึ่งคนเป็นโรคสมาธิสั้น มักพบว่าลูกจะมีโอกาสเป็นโรคนี้อยู่ที่ร้อยละ 57 โดยการสืบพันธุกรรมอาจมีผลทำให้สมองปล่อยสารสื่อประสาทในปริมาณที่ไม่เพียงพอ
 2. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม:
 • การสูบบุหรี่หรือการใช้สารเสพติดขณะตั้งครรภ์อาจมีผลต่อการพัฒนาสมองของทารกในครรภ์ ซึ่งอาจทำให้สารสื่อประสาทในสมองปล่อยออกมาน้อยกว่าปกติ
 • น้ำหนักแรกเกิดที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสมองและการปล่อยสารสื่อประสาท
 • การได้รับพิษสารตะกั่วอาจเป็นอันตรายต่อระบบประสาทและการทำงานของสมอง ทำให้สารสื่อประสาทปล่อยออกมาน้อยกว่าปกติ

การเข้าใจถึงสาเหตุของการละเมิดการปล่อยสารสื่อประสาทเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราพัฒนาแนวทางการรักษาและการป้องกันโรคสมาธิสั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

โรคที่มักพบร่วมกับโรคสมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้นบางครั้งไม่ได้เป็นโรคที่เดียวเดียวแต่มักพบร่วมกันกับโรคอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลต่อความซับซ้อนของอาการและการรักษาด้วย เรามาทำความรู้จักกับโรคอื่นที่มักพบร่วมกับโรคสมาธิสั้นด้วยกัน

 1. โรคการเรียนรู้บกพร่อง (Learning Disorder – LD): โรค LD เป็นหนึ่งในโรคที่พบร่วมกับโรคสมาธิสั้นอย่างแพร่หลาย ซึ่งสถิติยืนยันว่ามีการพบร่วมกันได้ถึง 30% ของผู้ที่มีโรคสมาธิสั้น โรค LD ส่งผลต่อการเรียนรู้ของบุคคลโดยเฉพาะในด้านการอ่าน เขียน หรือการคำนวณ
 2. ปัญหาพฤติกรรมดื้อต่อต้าน (Oppositional Defiant Disorder – ODD): ODD เป็นภาวะที่ผู้ป่วยมีความผิดปกติในพฤติกรรมโดยมักจะไม่เชื่อฟังคำสั่งหรือกฎระเบียบ และมีความกล้าหาญในการต่อสู้ เรียกได้ว่าเป็นกฎของความตรงข้ามกับคำสั่ง โรค ODD มักพบร่วมกับโรคสมาธิสั้นอย่างสูง
 3. โรคกล้ามเนื้อกระตุก (Tics): Tics เป็นการกระตุกที่ไม่สมควรของกล้ามเนื้อหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ โดยมักจะเกิดขึ้นอย่างไม่ควบคุม ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในส่วนหน้าของร่างกาย เช่น การกระทำลิ้นหรือทำหน้ากาก การกระทำเหล่านี้อาจพบร่วมกับโรคสมาธิสั้น
 4. โรควิตกกังวล (Anxiety Disorders): วิตกกังวลเป็นกลุ่มของภาวะที่เกี่ยวข้องกับความกังวล อาการอาจมีตั้งแต่ความเครียดจนถึงการโรคของโรควิตเกิดทั้งในรูปแบบของโรคระยะสั้นและระยะยาว โรควิตกกังวลอาจพบร่วมกับโรคสมาธิสั้นอย่างบ่อยอยู่ด้วย

อาการที่เด็กที่มีโรค Learning Disorder (LD) มักพบร่วมด้วย

เด็กที่มีโรค Learning Disorder (LD) มักพบว่าพวกเขามีความยากลำบากในการเรียนรู้และใช้ภาษาที่สะท้อนในการทำกิจกรรมประจำวันได้ นี่คืออาการที่บางครั้งพบร่วมกับโรค LD:

 1. การเขียนหนังสือไม่ถูกต้อง: เด็กที่มี LD อาจพบว่าพวกเขามีความยากลำบากในการเขียน โดยอาจสับสนในการสะกดคำหรือมีการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องเมื่อเขียน
 2. การอ่านหนังสือไม่คล่อง: เด็กที่มี LD อาจพบว่าพวกเขามีความยากลำบากในการอ่าน โดยอาจมีการอ่านที่ตะกุกตะกักหรืออ่านข้ามคำที่อ่านไม่ออกไปเลย
 3. การไม่เข้าใจการคิดคำนวณเลข: เด็กที่มี LD อาจพบว่าพวกเขามีความยากลำบากในการทำความเข้าใจหรือคิดคำนวณเลข โดยอาจสับสนเมื่อต้องทำการคำนวณเลข

การรับรู้อาการเหล่านี้และการให้ความสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับเด็กที่มี LD เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้พัฒนาการและการเรียนรู้ของพวกเขาได้อย่างเต็มที่

วิธีการรักษาโรคสมาธิสั้น: การดูแลและการรักษาอย่างเหมาะสม

การรักษาโรคสมาธิสั้นเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องมีการร่วมมือกันระหว่างหลายฝ่าย เพื่อให้เด็กที่มีโรคนี้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ดังนั้นมีสิ่งที่ควรพิจารณาในการรักษาดังนี้:

 1. การรักษาอย่างบูรณาการ: การรักษาโรคสมาธิสั้นต้องใช้วิธีการที่ผสมผสานกันอย่างเหมาะสม เช่น การใช้ยา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการให้คำแนะนำในการจัดการเวลาและการเรียนรู้
 2. การสนับสนุนจากครอบครัว: ครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและให้กำลังใจแก่เด็กที่มีโรคสมาธิสั้น โดยการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคและวิธีการช่วยเหลือ เช่น การสร้างระบบโครงสร้างและกฎระเบียบในบ้านที่ช่วยให้เด็กมีความสะดวกสบาย
 3. การร่วมมือกับโรงเรียน: ครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือเด็กที่มีโรคสมาธิสั้นในการเรียนรู้ โดยการให้การสนับสนุนและการปรับเปลี่ยนในการสอนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเด็กแต่ละคน
 4. การใช้วิธีการเสริมสร้างทักษะ: การพัฒนาทักษะที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการกับอาการของโรคสมาธิสั้น เช่น การฝึกฝนทักษะการจดจ่อ การวางแผนและการจัดการเวลา และการพัฒนาทักษะสังคม
 5. การให้ความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ: การปรึกษาจากแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักสื่อสารทางการพูดอาจช่วยเพิ่มความเข้าใจและช่วยในการดูแลเด็กที่มีโรคสมาธิสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดูแลและการรักษาโรคสมาธิสั้นต้องการการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายเพื่อให้เด็กได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมและมีชีวิตที่มีคุณภาพสูงสุดอย่างเต็มที่

การใช้ยาในการรักษาโรคสมาธิสั้น

การใช้ยาเพื่อรักษาโรคสมาธิสั้นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เฉพาะยาที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาทมีความสำคัญอย่างมากในการลดอาการของโรค ยาในกลุ่มนี้สามารถช่วยลดอาการทั้ง 3 ด้านหลักของโรคได้ โดยเฉพาะยา Methylphenidate ซึ่งเป็นหนึ่งในยาที่ได้รับการใช้งานและการวิจัยมากที่สุดในการรักษาโรคสมาธิสั้น โดยตัวยาจะกระตุ้นสมองให้หลั่งสารสื่อประสาทเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มความสมาธิและลดอาการของโรค

ยาเพิ่มสมาธิมีคุณสมบัติที่ช่วยให้เด็กสามารถจดจ่อและรักษาความสมาธิได้ดีขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องการความสมาธิและการควบคุมพฤติกรรม การใช้ยาในระยะยาวจะช่วยลดความเสี่ยงของผลข้างเคียงและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับพฤติกรรมเพื่อช่วยเด็กที่มีโรคสมาธิสั้น

การปรับพฤติกรรมเป็นวิธีที่สำคัญในการช่วยเด็กที่มีโรคสมาธิสั้นให้มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และดำเนินชีวิตประจำวันอย่างปกติ ทั้งผู้ปกครองและครูสามารถใช้การปรับพฤติกรรมในการสนับสนุนเด็กได้ดังนี้:

ก่อนเริ่มทำกิจกรรม:

 • จัดสถานที่ให้เหมาะสม: การจัดที่นั่งในห้องเรียนหรือที่บ้านให้เหมาะสมจะช่วยลดความวอกแวกและเพิ่มสมาธิให้กับเด็ก ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีสิ่งรบกวนเช่น หน้าต่างหรือประตูที่เปิดอยู่ เพื่อให้เด็กมีสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ
 • การตั้งกฎกติกาและสื่อสาร: การตั้งกฎกติกาชัดเจนและการสื่อสารที่ชัดเจนจะช่วยให้เด็กเข้าใจว่าต้องทำอย่างไรในแต่ละช่วงเวลา เช่น ก่อนที่จะได้พักจากการเรียนรู้ เด็กต้องทำการบ้านเสร็จสมบูรณ์ก่อน

กิจกรรม:

 • การแบ่งขั้นตอน: การแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ และให้เด็กทำโดยค่อยๆ เพื่อลดความกดดันและเพิ่มความสม่ำเสมอในการทำงาน
 • การให้สัญญาณเตือน: เมื่อเด็กเริ่มหลงวงจรหรือเปลี่ยนกิจกรรมอย่างไม่เหมาะสม การให้สัญญาณเตือนจะช่วยให้เด็กกลับมาสนใจกับกิจกรรมหลัก หลังการทำกิจกรรม:
 • การให้รางวัลหรือการชมเชย: การให้การชมเชยหรือรางวัลเมื่อเด็กทำงานสำเร็จจะช่วยเสริมสร้างความมุ่งมั่นและความสุขในการทำงานของเด็ก

การปรับพฤติกรรมที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพอาจช่วยให้เด็กที่มีโรคสมาธิสั้นมีการปรับตัวและการเรียนรู้ที่ดีขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเขา