เหล่าทาสจงระวัง 5 โรคร้ายที่เกิดขึ้นกับ “แมว”

เหล่าทาสจงระวัง 5 โรคร้ายที่เกิดขึ้นกับ "แมว"

“ความรักและการดูแลสัตว์เลี้ยงมีความสำคัญอย่างมากในการให้ชีวิตที่สุขสบายแก่เพื่อนของเราที่มีหูทั้งน้อยและมาก แต่ทว่าเมื่อสัตว์เลี้ยงป่วยเราต้องระมัดระวังและดูแลอย่างเพิ่มเติม เพราะพวกเขาไม่สามารถบอกเราถึงความเจ็บปวดของพวกเขาได้

เมื่อพูดถึงโรคติดเชื้อที่สามารถทำให้เพื่อนสัตว์เลี้ยงของเราป่วยได้ คงไม่มีสิ่งใดที่มาใกล้ชิดกับสุนัขและแมว ในบทความนี้ Tonkit360 จะแนะนำถึงโรคที่เป็นที่นิยมที่สุนัขและแมวสามารถติดเชื้อได้ และวิธีป้องกันที่เราสามารถดำเนินการได้

1. โรคหัดแมว (Cat Distemper) หรือ โรคพาร์โวไวรัส
โรคนี้เป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงในแมวที่กำลังระบาดในบางพื้นที่ของไทย โรคนี้สามารถติดต่อผ่านทางน้ำลายแมวที่ป่วย แมวที่ติดเชื้อมักจะแสดงอาการซึมลง อาเจียน ไข้ และอาจมีอาการหวัดแทรกซ้อน เป็นโรคที่ร้ายแรงและสามารถทำให้แมวเสียชีวิตได้ การป้องกันทำได้โดยการให้วัคซีนป้องกันโรคนี้ให้แมวทุกปี

2. โรคหวัดแมว
โรคนี้เกิดจากไวรัส Feline Viral Rhinotracheitis Virus (FVRC) และ Feline Calici Virus (FCV) แมวที่ติดเชื้อมักแสดงอาการอักเสบทางเดินหายใจ ไข้ จาม และอาจมีแผลบนลิ้น โรคนี้สามารถลามไปทำลายปอดและเป็นสาเหตุให้แมวที่ป่วยหายใจลำบาก การป้องกันได้ด้วยการให้วัคซีนป้องกันโรคหวัดแมวให้แมวทุกปี

3. มะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมว (Feline Leukemia)
โรคนี้เกิดจากไวรัส Feline Leukemia virus แมวที่ติดเชื้อมักมีอาการท้องเสีย น้ำหนักลด และโรคนี้สามารถติดต่อผ่านทางน้ำลายแมวที่ป่วย การป้องกันคือการหลีกเลี่ยงให้แมวมีสัมผัสกับแมวที่ป่วยและการให้วัคซีนป้องกันโรคนี้

4. โรคเยื่อบุในช่องท้องอักเสบ
เกิดจากไวรัสในกลุ่ม Coronavirus ซึ่งสามารถกลายพันธุ์ได้ แมวที่ติดเชื้อมักมีอาการท้องเสีย น้ำหนักลด และโรคนี้สามารถติดต่อผ่านน้ำตาและน้ำลาย การป้องกันคือการให้วัคซีนป้องกัน Coronavirus และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแมวที่ป่วย

5. โรคเอดส์แมว
โรคนี้เกิดจากไวรัส Feline Immunodeficiency Virus (FIV) ที่สามารถติดต่อผ่านน้ำลายและเลือด แมวที่ติดเชื้อมักมีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันของร่างกาย โรคนี้ไม่มีวัคซีนป้องกัน