เล่นเพื่อเรียนรู้: การเลือกของเล่นที่เสริมพัฒนาการและความสุขของเด็ก

เล่นอย่างฉลาด: การเลือกของเล่นที่เสริมพัฒนาการอารมณ์และสติปัญญา

การเลือกของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของเด็กในวัยทีเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ การเลือกของเล่นที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์ที่สูงสุดจากกิจกรรมเล่นอย่างที่สามารถ

 1. หุ่นยนต์และเกมการเรียนรู้: หุ่นยนต์และเกมที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา และทักษะการแก้ปัญหา เป็นต้น
 2. สมุดรูปแบบสำหรับเด็ก: สมุดที่มีภาพสวยงามและเนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการในด้านภาษาและการรู้คำ
 3. บล็อกสร้างสรรค์: บล็อกที่เป็นมิตรต่อเด็กและสามารถสร้างรูปแบบต่าง ๆ ตามจินตนาการของเด็กได้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันและการคิดวิเคราะห์
 4. ผ้าป่า: เครื่องแบบสำหรับสร้างพื้นที่เล่นและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์และธรรมชาติ
 5. ชุดปั้นดินเผา: เครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาความชำนาญในการใช้มือและสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระ
 6. สมุดฝึกสมาธิและสติปัญญา: สมุดที่ออกแบบมาเพื่อฝึกการสมาธิ การตั้งใจ และการคิดในแบบที่มีความตั้งตัว
 7. ชุดเครื่องดนตรี: เครื่องดนตรีที่ช่วยในการพัฒนาทักษะด้านการประสานเสียงและการแสดงอารมณ์ผ่านเพลง
 8. ชุดทำแบบทดสอบความสามารถ: ชุดที่ช่วยในการทดสอบและพัฒนาทักษะต่าง ๆ เช่น ทักษะการแก้ปัญหา การจำและการตัดสินใจ
 9. กล่องเครื่องมือสำหรับการสำรวจธรรมชาติ: กล่องเครื่องมือที่ช่วยในการสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 10. ของเล่นที่กระตุ้นการเล่นแบบนำทาง: เช่น ของเล่นที่สามารถสร้างสถานการณ์ทำหน้าที่และเปลี่ยนแปลงตามความคิดและจินตนาการของเด็ก

 

การเลือกของเล่นเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยในการเสริมพัฒนาการและทักษะของเด็กในด้านต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการเรียนรู้และความสุขในการเล่นของเด็กอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ปกครองด้วยการเล่นร่วมกันและการสนับสนุนในการเรียนรู้ของเด็กในทุก ๆ ขั้นตอนของพัฒนาการของเขาหรือเธอ

ของเล่นที่เสริมสร้าง IQ และ EQ: สำคัญอย่างไร

หลายคนอาจสงสัยว่าของเล่นเสริมพัฒนาการของเด็กสามารถมีความสำคัญอย่างไร แต่จริง ๆ แล้วมีความสำคัญมากมาย เนื่องจากเด็กเรียนรู้และพัฒนาตัวเองผ่านการเล่นอย่างมีสุขภาพและเป็นประโยชน์ การเล่นเป็นช่องทางที่เด็กสามารถฝึกทักษะต่าง ๆ ได้อย่างเรียนรู้จากประสบการณ์ หากเลือกของเล่นที่เหมาะสมและมีคุณภาพเหมาะกับวัยเด็ก ก็จะสามารถส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม

ของเล่นไม่เพียงแต่ทำให้เด็กมีความสุขและสนุกสนานเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของเด็กในระดับต่าง ๆ ดังนี้:

 1. การพัฒนาทักษะด้านสติปัญญา: ของเล่นที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหา และการทำงานร่วมกัน เช่น บล็อกสร้างสรรค์ และเกมที่ต้องใช้ความคิด
 2. การพัฒนาทักษะด้านสังคม: ของเล่นที่เสนอโอกาสให้เด็กมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และเรียนรู้จากประสบการณ์ร่วมกัน เช่น เล่นกลุ่ม หรือเล่นบทบาท
 3. การพัฒนาทักษะด้านด้านร่างกาย: ของเล่นที่ส่งเสริมการเคลื่อนไหวและการใช้กล้ามเนื้อ เช่น กีฬา หรือเล่นกลางแจ้ง
 4. การพัฒนาทักษะด้านอารมณ์: ของเล่นที่ช่วยในการเรียนรู้การจัดการอารมณ์และสร้างสรรค์ความสุข เช่น การประลองหรือสมมติเล่น
 5. การพัฒนาทักษะด้านภาษา: ของเล่นที่ส่งเสริมการพูด การฟัง และการอ่าน เช่น หนังสือรูปภาพ หรือเกมที่ต้องใช้ภาษา

การเลือกของเล่นที่เหมาะสมกับการพัฒนาของเด็กช่วยให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มที่ และมีพัฒนาการที่สมบูรณ์แบบทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม ดังนั้น ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กนั้นมีความสำคัญมากในการสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงสำหรับการเรียนรู้และการเติบโตของเด็กในอนาคต

หลังจากที่ทราบถึงความสำคัญของของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กแล้ว เรามาเรียนรู้วิธีการเลือกของเล่นให้ตรงกับวัยของเด็กเพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับช่วงวัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

ของเล่นที่กระตุ้นการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์: เลือกอย่างไร?

 1. เลือกของเล่นที่ส่งเสริมการมองเห็น การฟัง การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่-มัดเล็ก และความจำ ในช่วงวัยแรกเกิด – 1 ปี

ในวัยทารกอายุ 0 – 1 ปี ควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่, พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก, พัฒนาการด้านภาษา, พัฒนาการด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง โดยแบ่งวิธีการเลือกของเล่นให้เหมาะสมกับวัยดังต่อไปนี้:

 • ทารกอายุ 0 – 3 เดือน: เลือกของเล่นโมบายหรือกรุ๊งกริ๊ง เพื่อฝึกกล้ามเนื้อตา การคว้า และกระตุ้นการฟัง
 • ทารกอายุ 4 – 6 เดือน: เลือกของเล่นพวกยางกัด เพื่อช่วยลดอาการคันเหงือก

 

ในช่วงวัยนี้เด็กมีการพัฒนาทักษะต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว การเลือกของเล่นที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมและกระตุ้นพัฒนาการในทุก ๆ ด้านอย่างเต็มที่ ดังนั้น อย่าละเลยในการเลือกของเล่นที่เหมาะสมกับวัยของเด็กแต่ละช่วงนะคะ

ทารกอายุ 7 – 9 เดือนควรเลือกของเล่นที่สอดคล้องกับการพัฒนาทางกล้ามเนื้อมัดเล็กและการจดจำของเด็กในช่วงนี้ เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมและกระตุ้นพัฒนาการอย่างเต็มที่ ดังนั้น ขอแนะนำเลือกของเล่นดังต่อไปนี้:

 1. บล็อกไม้: บล็อกไม้ที่มีรูปทรงต่าง ๆ เช่น สี่เหลี่ยม, กลม, กระบอก เป็นต้น ช่วยในการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของมือและนิ้วมือของทารก เด็กสามารถใช้มือในการบิด หมุน ดึง ตี หรือแกว่งบล็อกได้ตามสบาย ที่สำคัญคือการเล่นด้วยบล็อกไม้ยังช่วยกระตุ้นการจดจำและการตระหนักรูปร่างของเด็กด้วย
 2. ของเล่นที่มีเสียง: เลือกของเล่นที่มีเสียงเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก เช่น รถไขลานที่มีเสียงดนตรีหรือเสียงสัตว์ การได้ยินเสียงและรับรู้เสียงจะช่วยในการพัฒนาการพูดของเด็กได้ดีขึ้น
 3. หนังสือนิทาน: ให้เด็กมีโอกาสสัมผัสกับหนังสือนิทานหรือภาพนูน เพื่อฝึกการสัมผัสและแยกความต่างของภาพ เช่น ภาพช้างนูนตัวใหญ่สีแตกต่างกับสัตว์อื่น ๆ ในเล่ม การมองเห็นภาพและการรับรู้รายละเอียดจะช่วยเสริมความจำและความสนใจในการเรียนรู้ของเด็กได้ดีขึ้น

การเลือกของเล่นที่เหมาะสมสำหรับทารกในช่วงนี้จะช่วยในการสร้างพื้นที่เพื่อพัฒนาการของเด็กอย่างเต็มที่ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อ การจดจำ หรือการรับรู้รายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ที่เด็กได้สัมผัสและเรียนรู้ไปพร้อมกัน

ทารกอายุ 9 – 10 เดือนกำลังพัฒนาการใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มืออย่างเต็มที่ ดังนั้น การเลือกของเล่นที่เหมาะสมสำหรับช่วงนี้ควรเน้นการฝึกพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการใช้นิ้วชี้และหัวแม่มือในการหยิบจับของ เพื่อช่วยในการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะทางการเคลื่อนไหวของเด็ก ดังนั้น ของเล่นที่แนะนำสำหรับทารกในช่วงนี้คือแท่งไม้เสียบรูหรือหมุดไม้ เนื่องจากของเล่นเหล่านี้มักมีรูปทรงที่แตกต่างกันชัดเจน เช่น สี่เหลี่ยม, สามเหลี่ยม, หรือทรงกลม ซึ่งช่วยในการฝึกการจดจำรูปทรงและพัฒนาการสร้างความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้

ของเล่นเหล่านี้ยังมีคุณสมบัติที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กเพิ่มเติม เช่น การมีเชือกดึงที่ช่วยในการเคลื่อนที่หรือหมุน ซึ่งช่วยในการฝึกการควบคุมการเคลื่อนไหวของมือและนิ้วมือของทารก อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการฝึกการรับรู้ผิวหนังและการสัมผัส โดยการใช้ของเล่นที่มีผิวสัมผัสที่แตกต่างกัน เช่น ผิวหยาบหรือนุ่มเรียบ ที่สำคัญคือการเลือกของเล่นที่เหมาะสมจะช่วยในการสนุกสนานและการเรียนรู้ของทารกในช่วงนี้อย่างเต็มที่

ในช่วงอายุ 10 – 12 เดือนเป็นเวลาที่ทารกกำลังพัฒนาการในด้านการตั้งไข่และการเดินอย่างต่อเนื่อง การเลือกของเล่นที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น การเลือกของเล่นที่เหมาะสมสำหรับช่วงนี้คือรถลากจูง เนื่องจากมันช่วยในการกระตุ้นเด็กให้ฝึกตั้งไข่และฝึกการเดินได้ดีขึ้น

รถลากจูงช่วยในการฝึกการเดินและปรับปรุงสมดุลของเด็กเมื่อพยุงตัว นอกจากนี้ การเล่นกับรถลากจูงยังช่วยเสริมพัฒนาการเดินและการควบคุมการเคลื่อนไหวของเด็ก และเป็นการฝึกฝนความมั่นคงของร่างกายในขณะที่เด็กก้าวเดิน

เพื่อเพิ่มความสนุกสนานและความน่าสนใจในการเรียนรู้ คุณสามารถเลือกของเล่นที่มีสีสันสดใสและมีเสียงดัง เช่น ของเล่นที่มีปุ่มกดและมีเสียงเพลง เพื่อให้เด็กสนุกสนานและกระตุ้นการพัฒนาสมองของเด็กในขณะที่เล่น

ดังนั้น การเลือกของเล่นที่เหมาะสมสำหรับทารกในช่วงนี้คือรถลากจูงที่มีสีสันสดใสและมีเสียงดัง เพื่อช่วยในการฝึกฝนทักษะการเดินและการพัฒนาทักษะทางการเคลื่อนไหวของเด็กอย่างเต็มที่

เลือกของเล่นที่ส่งเสริมการเคลื่อนไหวของร่างกาย เสริมสติปัญญา และเพิ่มคลังศัพท์ในช่วงวัย 1 – 2 ปี

ในช่วงวัย 1 – 2 ปีเป็นช่วงเวลาที่เด็กกำลังพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเลือกของเล่นที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

 1. รถไถฝึกเดิน (Push Walker): รถไถฝึกเดินเป็นของเล่นที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเดินของเด็ก โดยเด็กสามารถใช้รถไถเพื่อช่วยในการตั้งตัวและเดินได้ ซึ่งเป็นการฝึกฝนกล้ามเนื้อและการประสานสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวและการทรงตัว
 2. ลูกบอล: ลูกบอลเป็นของเล่นที่ช่วยในการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวและการประสานสัมพันธ์ การเล่นลูกบอลช่วยให้เด็กฝึกการเลียนแบบการเดินและการโยน โดยที่ต้องใช้มือและตามองในการดำเนินกิจกรรม
 3. ของเล่นหยอดลงรู (Shape Sorter): ของเล่นนี้ช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขหรือรูปร่างกับการประสานงานมือและสมอง โดยเด็กจะต้องหยอดรูปร่างลงในตำแหน่งที่ถูกต้องที่สุด
 4. สมุดภาพ (Board Books): การเลือกซื้อสมุดภาพเป็นวิธีที่ดีในการส่งเสริมการพัฒนาภาษาของเด็ก โดยผู้ปกครองสามารถเล่าเรื่องน่าสนใจในสมุดภาพและช่วยให้เด็กเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ และประโยคพื้นฐาน

ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญกับการเลือกของเล่นที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัยและระดับพัฒนาของเด็กในช่วงวัย 1 – 2 ปี โดยการเลือกของเล่นที่เสริมสร้างการเคลื่อนไหว สติปัญญา และภาษาจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่เต็มที่และมีความสนุกสนานในการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน

เลือกของเล่นที่พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ เพิ่มทักษะการเข้าสังคม และช่วยเสริมสร้างสติปัญญา ในช่วงวัย 2 – 3 ปี

ในช่วงวัย 2 – 3 ปีเด็กเริ่มแสดงความสนใจในการเล่นและเรียนรู้อย่างแข็งแรง การเลือกของเล่นที่เหมาะสมสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการต่าง ๆ ของเด็กในช่วงเวลานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. ลูกบอล: การเล่นลูกบอลช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยเด็กสามารถใช้ลูกบอลในการเตะและดีดตัว ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ดีสำหรับร่างกายของเด็ก
 2. รถสามล้อ (Tricycle): การขี่รถสามล้อช่วยในการเสริมพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ การสร้างความมั่นใจในการควบคุมพื้นที่และการเรียนรู้การทรงตัว
 3. ชุดของเล่นบทบาทสมมติ: การเล่นบทบาทสมมติช่วยในการเสริมพัฒนาทักษะการสื่อสารและการเข้าสังคม โดยเด็กสามารถจำลองบทบาทต่าง ๆ และเรียนรู้ทักษะการแก้ไขปัญหา
 4. เชือกร้อยลูกปัด และจิ๊กซอว์: เชือกร้อยลูกปัดและจิ๊กซอว์เป็นของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างสมาธิและสติปัญญา โดยการใช้เชือกจะช่วยในการฝึกสมาธิและความมุ่งมั่น ในขณะที่การเล่นจิ๊กซอว์ช่วยในการสร้างความคิดสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก

การเลือกของเล่นที่เหมาะสมสามารถช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการทั้งกายและสมองของเด็กในช่วงวัย 2 – 3 ปีอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพที่สูง

เลือกของเล่นที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และทักษะการสื่อสาร ในช่วงวัย 4 – 6 ปี

การเล่นเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการพัฒนาทักษะและความสามารถของเด็กในช่วงวัย 4 – 6 ปี การเลือกของเล่นที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และทักษะการสื่อสารในช่วงเวลานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. จิ๊กซอว์ (Jigsaw Puzzle): การเล่นจิ๊กซอว์ช่วยในการสร้างความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ โดยเด็กจะต้องคิดวิเคราะห์รูปภาพและสร้างภาพจากชิ้นส่วนที่แตกต่างกัน
 2. เลโก้ (LEGO): เลโก้เป็นของเล่นที่ช่วยในการสร้างความคิดสร้างสรรค์และความคิดวิเคราะห์ โดยเด็กสามารถสร้างโครงสร้างต่าง ๆ ตามจินตนาการของตนเอง
 3. ของเล่นที่เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์: บอร์ดเกมที่ต้องใช้กลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์ เช่น เกมที่ต้องวางแผนและคำนึงถึงผลลัพธ์
 4. ของเล่นสร้างสรรค์: สมุดภาพระบายสี, ดินน้ำมัน, แป้งโดว์ เป็นต้น ที่ช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ

การเล่นเป็นช่องทางที่ดีในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านต่าง ๆ โดยการเลือกของเล่นที่เหมาะสมสามารถช่วยในการเสริมสร้างทักษะและความสามารถของเด็กในช่วงวัยนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ