เปิดประวัติ “สนามหลวง” โบราณสถานที่หลายคนไม่เคยรู้

ประวัติท้องสนามหลวง

ท้องสนามหลวงเป็นสถานที่ที่สำคัญและมีความสำคัญในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลแรกของราชวงศ์ช้างเผือกจนถึงปัจจุบัน มีประวัติยาวนานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงสำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามยุคสมัยและพระราชพิธีต่าง ๆ

เริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่ 1 หลังจากการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ท้องสนามหลวงได้ถูกใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ เช่น พิธีสร้างพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในสมัยรัชกาลที่ 3 เริ่มมีการใช้พื้นที่สนามหลวงในการทำนาหลวง แต่สมัยรัชกาลที่ 4 มีการเปลี่ยนชื่อจาก “ทุ่งพระเมรุ” เป็น “ท้องสนามหลวง” เนื่องจากความเชื่อว่าชื่อเดิมไม่มีความมงคล

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ท้องสนามหลวงกลายเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพระราชพิธีพืชมงคล พระราชพิธีพิรุณศาสตร์ และพิธีต่าง ๆ ในสมัยรัชกาลที่ 6 เริ่มมีการใช้สนามหลวงเพื่อการแข่งม้าและกีฬากอล์ฟ

สมัยรัชกาลที่ 9 เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องสนามหลวงเป็นที่น่าสนใจ เช่น การจัดงานมหรสพ การเล่นว่าว และการใช้พื้นที่เป็นตลาดนัด และในสมัยที่พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี สนามหลวงจะใช้เป็นสถานที่จัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

ในปัจจุบัน ท้องสนามหลวงได้รับการปรับปรุงและดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาความสำคัญและความสวยงามของสถานที่นี้ มีการกำหนดเวลาและวัตถุประสงค์ในการใช้งานของสนามหลวง โดยไม่อนุญาตให้มีกิจกรรมทางการเมือง ห้ามนำสินค้าเข้ามาขายหรือนำรถเข้ามาจอดหรือใช้สนามหลวงเป็นที่นอน แต่ยินยอมให้ประชาชนมาพักผ่อนหย่อนใจและสันทนาการในเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ ท้องสนามหลวงยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตามกฎหมายที่ใช้คุ้มครองและควบคุมดูแลรักษาโบราณสถานของประเทศไทย และมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนโบราณสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ในกรุงเทพมหานครทั้งหมด ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและที่ยั

ภาพประวัติศาสตร์ จากท้องสนามหลวง part1-14 ตุลาคม 2559 โดย เจโอ๋ - Pantip

การรุกล้ำ “สนามหลวง” เป็นสิ่งผิดกฎหมาย

การรุกล้ำ “สนามหลวง” เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเนื่องจากสนามหลวงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาและควบคุมตามกฎหมาย ดังนั้นมีข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้:

1. การควบคุมการปลูกสร้างอาคาร: ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการก่อสร้างในเขตโบราณสถานโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อประกอบการรักษาสภาพภูมิทัศน์ของโบราณสถาน และป้องกันการเกิด “ทัศนอุจาด” ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

2. การแจ้งการชำรุด: เจ้าของโบราณสถานต้องแจ้งการชำรุด หักพัง หรือเสียหายให้กับอธิบดีกรมศิลปากรภายใน 30 วัน และหากไม่แจ้งมีโทษตามกฎหมาย

3. การยินยอมให้ซ่อมแซม: เจ้าของโบราณสถานต้องยินยอมให้บุคคลที่ได้รับคำสั่งจากอธิบดีกรมศิลปากรเข้าทำการซ่อมแซมเพื่อรักษาโบราณสถานไว้ในสภาพเดิม

4. การแจ้งการโอนโบราณสถาน: เจ้าของโบราณสถานต้องแจ้งการโอนโบราณสถานต่ออธิบดีกรมศิลปากรภายใน 30 วันและระบุรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้รับโอน

5. การเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือบริการ: เจ้าของโบราณสถานต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาโบราณสถานที่เกิดขึ้นจากการเรียกเก็บค่าบริการ

6. การเปิดให้ผู้อื่นเข้าชม: ผู้เข้าชมต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงและพระราชบัญญัติเพื่อรักษาสภาพและความปลอดภัยของโบราณสถาน

สนามหลวง-สนามราษฎร : พื้นที่ต่อสู้ทางอุดมการณ์และความทรงจำร่วมของประชาชน

การรุกล้ำ “สนามหลวง” ในการชุมนุมทางการเมืองในครั้งล่าสุด ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายตามมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติโบราณสถาน โดยมีการฝังหมุดคณะราษฎรโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 700,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามกฎหมายที่กำหนดไว้เป็นเหตุผลชัดเจนในการกล่าวหาและพิจารณาคดีนี้