เปิดประวัติ “วันครู” ทำไมถึงตรงกับวันที่ 16 มกราคม

“เดือนมกราคมกลับมาอีกครั้ง, และวันที่ 16 ของเดือนนี้ไม่ได้เป็นเพียงวันทั่ว ๆ ตามปฏิทินเท่านั้น, แต่ยังเป็น “วันครู” ซึ่งเป็นโอกาสที่เราได้ระลึกถึงความสำคัญและพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมและแนะนำความรู้ให้แก่เรา

คำถามที่พบบ่อยคือ, ทำไมวันครูถึงตรงกับวันที่ 16 มกราคม นั่นคือ ประวัติของวันครูที่เราจะได้สารถรับรู้ต่อไป…

“วันครู” ได้รับการจัดตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. 2500 หลังจากพระราชบัญญัติครูได้ถูกประกาศใช้เป็นเวลา 12 ปี งานนี้จัดขึ้นในจังหวัดพระนครและธนบุรีที่ “กรีฑาสถานแห่งชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงคุณครูที่มีบทบาทสำคัญในการสอนนักเรียนและการอบรมให้เกิดประโยชน์มากมายต่อสังคม

ด้วยเหตุนี้, วันครูกลายเป็นโอกาสที่เราจะมีโอกาสที่จะขอบคุณครูทุกคนที่ทำหน้าที่ประท้วงทุนความรู้และความเป็นคุณภาพให้แก่เรา”

เปิดประวัติ "วันครู" ทำไมถึงตรงกับวันที่ 16 มกราคม : PPTVHD36

“เริ่มต้นของการจัดงานวันครูมีต้นกำเนิดมาจากความพยายามของครูที่ต้องการให้สังคมรับรู้และยอมรับความสำคัญของอาชีพครู ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสอนและอบรมนักเรียน

ในปี พ.ศ. 2500, จอมพล ป.พิบูลสงคราม, นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์, ได้นำเสนอในที่ประชุมของครูทั่วประเทศ และในที่ประชุมนี้ได้มีมติให้สร้าง “วันครู” เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของครู การตั้งวันนี้ยังเป็นโอกาสสำหรับครูที่จะพักผ่อน, บำเพ็ญกุศล, และร่วมกิจกรรมที่เพื่อความเป็นประโยชน์ของครูและการศึกษาของชาติ

คณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาได้กำหนดวันครูในวันที่ 16 มกราคม, ซึ่งเป็นวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครู (พุทธศักราช 2488) เพื่อให้ตรงกับประวัติศาสตร์และการกำหนดวันที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพครู”

ทำไม '16 มกราคม' ต้องเป็น 'วันครูแห่งชาติ' - The Bangkok Insight

“คณะอนุกรรมการได้พิจารณาและเห็นว่ากิจกรรมในงานวันครูควรเริ่มด้วยการทำบุญตักบาตรในตอนเช้าและในตอนบ่ายให้จัดพิธีระลึกพระครูบูรพาจารย์และปฏิญาณตน นอกจากนี้ยังควรมีกิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างครูทุกคนและระหว่างครูกับประชาชน

ในการปฏิญาณตนของครู, ให้ใช้คำปฏิญาณต่อไปนี้: “ข้าขอปฏิญาณว่า ข้อ 1 ข้าจะบำเพ็ญตนให้สมกับได้ชื่อว่าเป็นครู ข้อ 2 ข้าจะตั้งใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ข้อ 3 ข้าจะรักษาชื่อเสียงของคณะครูและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

เมื่อคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2499, ได้รับข้อเสนอจากคณะอนุกรรมการและให้กระทรวงศึกษาธิการนำเสนอให้รัฐบาลพิจารณา โดยให้วันที่ 16 มกราคม เป็นวันครู และรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู”