สาเหตุอะไรบ้าง ทำให้เกิดโรคซึมเศร้า ปัญหาสุขภาพจิตใกล้ตัว

กลิ่นเหงื่อ สามารถบอกภาวะ เครียด และ ซึมเศร้า ผลแม่นยำถึง 90 เปอร์เซ็นต์ -  SARAKADEE LITE
สาเหตุอะไรบ้าง ทำให้เกิดโรคซึมเศร้า ปัญหาสุขภาพจิตใกล้ตัว

ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะใช้เวลาเดินทางเข้า-ออกจากโรงพยาบาลจิตเวชหรือแม้แต่คลินิกจิตเวชที่ซ่อนเร้นอยู่ในโรงพยาบาลทั่วไป, คุณควรพิจารณาที่จะให้พื้นที่ในใจของคุณบ้าง. เพราะการเหนื่อยกายอาจจะไม่มีปริมาณมาก, แต่ความเหนื่อยใจนั้นอาจหนักกว่าก้อนหิน. คุณอาจพบว่า, นอกจากกายภายนอกที่ต้องดูแล, จิตใจของคุณกำลังตกอยู่ในโลกอีกแบบหนึ่ง. ในบางครั้ง, หลายคนกำลังประสบกับการตกที่นั่งลำบากเพราะตัวเองได้อยู่ในโลกที่ไม่เหมือนใคร, ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว. หลายคนพูดว่าพวกเขาหลุดมิดไปที่โลกอื่น, หรือมีอาการจิตตก, หรือที่เราอาจได้ยินบ่อย ๆ ว่า ‘โรคซึมเศร้า.’

โรคซึมเศร้าเป็นสิ่งที่ผู้เขียนพบเห็นรอบตัว แม้ว่าผู้เขียนจะยืนยันว่าไม่曾ลดตัวเองให้เป็นโรคซึมเศร้า, บทความนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการทำให้คุณอ่านไปในทิศทางที่ถูกต้อง. บทความนี้ไม่ได้ถูกเขียนขึ้นเพื่อระบายปัญหาของคนส่วนใหญ่, แต่ดูเหมือนว่าในสถานการณ์จริง, หลายคนกำลังประสบกับความยากลำบากเพราะได้อยู่ในโลกหนึ่ง, ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว. ที่หลายคนพูดว่าพวกเขาหลุดมิดไปแล้วหรือมีอาการจิตตก หรือที่เราอาจได้ยินบ่อย ๆ ว่า ‘โรคซึมเศร้า’ นั่นเอง.

เพื่อที่จะทำให้คุณผู้อ่านตื่นรู้มากขึ้น, บทความนี้จะไม่ให้ข้อมูลที่จะทำให้วินิจฉัยได้ว่าคนนั้นคนนี้เป็นโรคซึมเศร้า. แต่มีเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนให้ความสนใจสุขภาพจิตของตนมากขึ้น. ให้ความสนใจต่อคนรอบตัวมากขึ้น. และช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตากับคนใกล้ตัวมากขึ้น. บทความนี้อาจยาวมากและมีเนื้อหาที่หลากหลาย, แต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยในระหว่างที่เราใช้ชีวิตไปแล้วเรารู้ไม่ทัน, อาจมีสาเหตุที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้น และกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าและปัญหาสุขภาพจิต

  1. ปัจจัยทางชีวภาพ: ความไม่สมดุลของสารเคมีในสมอง เช่น นิวโรนีปีน, เซโรโทนิน, และโดพามีน ที่มีบทบาทในการควบคุมอารมณ์และสมาธิ
  2. ปัจจัยทางพฤติกรรม: การดื่มสุราหรือใช้สารเสพติด, การเสพติดอินเทอร์เน็ต, การรับมือกับสถานการณ์ทางความเครียด, การมีสภาพแวดล้อมทำงานที่แทรกแซง
  3. ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม: สภาพแวดล้อมที่ไม่สนับสนุน, การแตกต่างทางวัฒนธรรม, ปัญหาทางการเงิน, การสูญเสียคนรัก, หรือการประสบเหตุร้ายแรง
  4. ปัจจัยทางพัฒนาการ: ปัญหาทางเลี้ยงดู, การถูกกลั่นแกล้ง, ความทนทานทางจิตใจที่ต่ำ
  5. ปัจจัยทางพันธุกรรม: การมีประวัติความเสี่ยงในครอบครัว, ซึ่งอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงสูงขึ้น
  6. การมีโรคร่มรบกวน: บางครั้ง, โรคร่มรบกวนทางสมองอาจเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิต
  7. ปัจจัยทางสังคม: สภาพวัฒนธรรมที่มีการสะสมความวุ่นวาย, ความกดดันจากสังคม, หรือการกังวลเกี่ยวกับความสำเร็จ

การพัฒนาโรคซึมเศร้าและปัญหาสุขภาพจิตมักเป็นผลมาจากปัจจัยที่ซับซ้อนและทับซ้อนกัน การรักษามักต้องใช้วิธีทางหลายทาง เช่น การให้การช่วยเหลือทางจิตเวช, การแก้ไขปัญหาทางชีวภาพ, และการสนับสนุนทางสังคม.

โรคซึมเศร้า อาการ เป็นอย่างไร?  ความเศร้ารุนแรงที่ต้องระวังไว้ก่อนที่จะสายเกินไป!