วิธีปลูกมัลเบอรีให้มีผลดกตลอดปี

วิธีปลูกมัลเบอรีให้มีผลดกตลอดปี

“การปลูกมัลเบอรี: เลือกพันธุ์เชียงใหม่หรือกำแพงแสนเพื่อความสำเร็จในการเก็บเกี่ยว

การเลือกสายพันธุ์มัลเบอรีที่เหมาะสมสำคัญมากในกระบวนการปลูก เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและรสชาติที่อร่อย ในที่นี้, เราขอแนะนำให้เลือกพันธุ์เชียงใหม่หรือกำแพงแสน เนื่องจากพวกเขาได้รับการยอมรับในการปลูกเพื่อการค้า มีการพิสูจน์ว่าง่ายต่อการปลูก, ผลดกสูง, และรสชาติที่น่าหลงไหล

วิธีการปลูกมัลเบอรี: จากกิ่งไปสู่ผล

เพื่อเริ่มกระบวนการปลูก, ให้ตัดกิ่งมัลเบอรียาวประมาณ 10 นิ้วและปักชำในกระถาง รดน้ำให้ชื้นและปล่อยไว้เป็นเวลาประมาณ 7 วัน จนกิ่งเริ่มแตกใบและแสดงอาการออกดอก จากนั้น, ปล่อยให้มัลเบอรีโตในกระถางจนต้นสูงขึ้นอย่างน้อย 1 ฟุต ก่อนที่จะย้ายไปปลูกลงดิน

การบังคับให้มัลเบอรีออกผลดก: โน้ม, ริดใบ, และตัดแต่งกิ่ง

เมื่อมัลเบอรีโตมากขึ้น, มีวิธีที่สามารถใช้เพื่อบังคับให้มัลเบอรีออกผลดกมากขึ้น ได้แก่ การโน้มกิ่ง, การริดใบ, และการตัดแต่งกิ่ง

วิธีที่ 1: การโน้มกิ่ง – ใช้วิธีนี้โดยการดึงปลายกิ่งลงมาและผูกปลายด้วยเชือก จะทำให้มัลเบอรีออกผลดกเต็มกิ่ง

วิธีที่ 2: การริดใบ – ถ้ามัลเบอรีมีน้อยหรือไม่ดก, ให้ใช้วิธีริดใบทิ้งให้หมด ทำให้มัลเบอรีเกิดอาการเครียดและมีการออกผลดกมากขึ้น

วิธีที่ 3: การตัดแต่งกิ่ง – ในวิธีนี้, ตัดยอดออกให้หมดเพื่อให้มัลเบอรีแตกกิ่งและออกผลดกมากขึ้น

เมื่อเก็บผลหมดแล้ว, ให้ทำการตัดแต่งอีกครั้งตามขั้นตอนเดิม ทำให้มัลเบอรีต้นเตี้ยที่มีการออกผลดก และเก็บผลได้อีกครั้ง

มัลเบอรีและประโยชน์สุขภาพ

นอกจากนี้, มัลเบอรียังมีประโยชน์สุขภาพมากมาย เช่น ต้านโรคอัลไซเมอร์, ลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ, ควบคุมความดันโลหิต, ลดคอเรสเตอรอล, และป้องกันมะเร็ง

สรุป, การปลูกมัลเบอรีเป็นกระบวนการที่ง่ายและสามารถทำได้โดยใครก็ได้ โดยเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมและการบังคับให้มัลเบอรีออกผลดกด้วยวิธีต่างๆ จะทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและประโยชน์สุขภาพที่มากมาย