วันมาฆบูชา 2567 วันสำคัญของพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา 2567 มีความสำคัญอย่างไร เปิดความเชื่อ พิธีกรรมที่สืบต่อกันมา

วันมาฆบูชา 2567: วันสำคัญของพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา 2567 ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคารที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยกัน

วันมาฆบูชา: ความหมายและการกำหนด

คำว่า “มาฆะ” มาจาก “มาฆบุรณมี” ซึ่งหมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ ตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3 ของปฏิทินไทย

การกำหนดวันมาฆบูชาตามปฏิทินไทยจะเป็นการขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้ามีเดือนอธิกมาส ก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ซึ่งมักตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม

ประวัติและความสำคัญของวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน คำสอนหลักๆ คือ “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”

มาฆบูชา 2567 เกิดเหตุการณ์อันสำคัญในพุทธศาสนิกชน ด้วยกันถึง 4 ประการ:

 1. วันนั้นเป็นวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ที่พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
 2. มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 3. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6
 4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าหรือ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”

เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 4 ประการข้างต้น ทำให้วันมาฆบูชา ยังเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” ซึ่งมีความหมายว่า “การประชุมด้วยองค์ 4”

ดังนั้น วันมาฆบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญมากในพระพุทธศาสนิกชน และเป็นโอกาสในการศึกษาคำสอนและแนวทางในการปฏิบัติชีวิตให้เป็นที่รู้จักและปฏิบัติตามต่อไป

วันมาฆบูชา 2567” ธนาคาร-ไปรษณีย์หยุดไหม หยุดชดเชยหรือไม่ : PPTVHD36

ประวัติวันมาฆบูชาในประเทศไทย

วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธศาสนาที่มีความสำคัญอันมากในประเทศไทย พิธีการปฏิบัติในวันมาฆบูชาเริ่มต้นขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในปี พ.ศ. 2394 โดยได้มีการประกอบพิธีที่พระบรมมหาราชวังเป็นครั้งแรก

ในพิธีการปฏิบัติของวันมาฆบูชา มีการนำพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหารและวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารมาทำวัตรเช้า และมีพิธีพระราชกุศลในเวลาเช้าด้วย ในเวลาค่ำ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกมาจุดธูปเทียนนมัสการ และมีพิธีสวดคาถาโอวาทปาติโมกข์ โดยเมื่อสวดจบแล้วจะมีการเทศนาโอวาทปาติโมกข์ หลังจากเทศนาจบลง พระสงฆ์จะสวดรับและมีการสวดจำนวน 30 รูปอีกที

พิธีการปฏิบัติของวันมาฆบูชาได้รับความสำคัญและได้รับการแพร่หลายออกไปทั่วประเทศไทย จนทำให้รัฐบาลไทยประกาศให้วันมาฆบูชาเป็นวันหยุดทางราชการเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสไปวัดทำบุญและปฏิบัติธรรมตามวัฒนธรรมของศาสนาพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลไทยยังประกาศให้วันมาฆบูชาเป็นวันกตัญญูแห่งชาติอีกด้วย

การปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชาเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากเป็นวันที่เฉลิมฉลองและเป็นโอกาสที่ดีที่จะฝึกฝนคุณธรรมและจิตใจตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการปฏิบัติโอวาทปาติโมกข์ที่เป็นหลักคำสอนสำคัญที่นำพาสู่ความหลุดพ้น หลักธรรมดังกล่าวประกอบด้วยหลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6 ซึ่งเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามทำนองคลองธรรมของพระพุทธศาสนา โดยสรุปได้ดังนี้:

 1. หลักการ (สามความบริสุทธิ์):
  • การไม่ทำบาปทั้งปวง
  • การทำกุศลให้ถึงพร้อม
  • การทำจิตใจให้ผ่องใส
 2. อุดมการณ์ (สี่ความสม่ำเสมอ):
  • ความอดทน
  • ความไม่เบียดเบียน
  • ความสงบ
  • นิพพาน
 3. วิธีการ (หกอย่างปฏิบัติ):
  • ไม่ว่าร้าย
  • ไม่ทำร้าย
  • สำรวมในปาฏิโมกข์
  • รู้จักประมาณ
  • อยู่ในสถานที่สงัด
  • ฝึกหัดจิตใจให้สงบ

การปฏิบัติตามหลักธรรมดังกล่าวจะช่วยให้เรามีสติสุขและชีวิตที่มีคุณค่ามากขึ้น และเป็นการเข้าใจและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงในวันสำคัญนี้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเป็นการสร้างความสุขและสันติภาพให้กับตัวเราและผู้อื่นได้อย่างแท้จริงในวันมาฆบูชาและในทุก ๆ วันของชีวิต โดยที่เราสามารถเผชิญกับความทุกข์ทุกปัญหาของชีวิตอย่างมั่นคงและมีความสุขได้ทุก ๆ เวลา ตามพระพุทธศาสนาที่สอนให้เราทำไว้ตลอดเวลา นับว่าได้ตามธรรมเป็นที่สำคัญในชีวิตอย่างแท้จริง และมีสุขภาพจิตอันดีอย่างแท้จริงในทุก ๆ ที่ สุขภาพจิตที่เป็นฐานะสำคัญในการทำให้เกิดความสุขและสันติภาพในชีวิตของเราและผู้อื่นอย่างแท้จริงในวันสำคัญนี้และในทุก ๆ วันของชีวิต ดังนั้นการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่สำคัญและควรทำในวันมาฆบูชาและในทุก ๆ วันของชีวิตอย่างแท้จริง

รู้จัก 3 ขั้นตอน เตรียมพร้อมไปเวียนเทียนวันมาฆบูชา

กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชาสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามกลุ่มเป้าหมายและสถานที่ต่าง ๆ

 1. กิจกรรมสำหรับบุคคลในครอบครัว:
  • ทำความสะอาดบ้านและจัดแต่งที่บูชาพระ
  • ชักชวนครอบครัวไปทำบุญตักบาตรที่วัด
  • ฟังธรรมเทศนาและมีการสังสรรค์ความสุขร่วมกันหลังจากการทำบุญ
 2. กิจกรรมสำหรับสถานศึกษา:
  • จัดกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา
  • จัดนิทรรศการหรือประกวดเพื่อสร้างความตระหนักและเข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนา
  • ร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น การทำบุญตักบาตรหรือการเวียนเทียน
 3. กิจกรรมสำหรับสถานที่ทำงาน:
  • จัดบรรยายหรือการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับศาสนาและวันมาฆบูชา
  • ร่วมกิจกรรมทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันในสถานที่ทำงาน
 4. กิจกรรมสำหรับสังคม:
  • จัดกิจกรรมทางศาสนาที่วัดหรือสถานที่สาธารณะ
  • ช่วยเหลือในกิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์ความสำคัญของวันมาฆบูชา เช่น การปลูกต้นไม้หรือทำความสะอาดสาธารณะ

การจัดกิจกรรมในวันมาฆบูชาจะมีประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายโดยสร้างความตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากขึ้น รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัวและชุมชนด้วยกันในทางศาสนาและจริยธรรม