มนุษย์อินโทรเวิร์ต (Introvert)

Introvert's City ถ้าเมืองนี้เป็นเมืองของมนุษย์อินโทรเวิร์ต - Urban Creature

ทำความรู้จักมนุษย์อินโทรเวิร์ต (Introvert) มีหลายประเภทมากกว่าที่คุณคิด

Introvert เป็นคำที่มักจะเรียกกลุ่มคนที่มีลักษณะการพึ่งตนเองมากกว่าการสนับสนุนจากภายนอก อย่างไรก็ตาม, คำนิยามของ “Introvert” ไม่จำเป็นต้องแปลว่าคนที่เก็บตัวเองเท่านั้น เพราะมีมาตรฐานหลายอย่างที่สามารถใช้เพื่ออธิบายลักษณะการพึ่งตนเองในสังคมและการสื่อสารกับผู้อื่นได้

ในทางทฤษฎีที่มีชื่อเสียงเรื่องนี้คือ “ทฤษฎีการแบ่งประเภทบุคลิกภาพ” ของคาร์ล ยูง (Carl Jung) ทฤษฎีนี้แบ่งคนเป็นสองประเภทหลักคือ Introversion และ Extraversion ซึ่งในที่นี้เราจะให้ความสำคัญกับ Introversion:

 1. Introversion (I): คนที่มีลักษณะ Introvert มักจะชอบที่จะเลือกอยู่คนเดียวหรือกับกลุ่มเล็กๆ คนทำให้เต็มใจเพลิดเพลินในกิจกรรมที่ต้องใช้เวลาคิดและพิจารณา พวกเขามักมีพลังที่มาจากการอยู่คนเดียวและมีพื้นที่ส่วนตัวของตนเอง
 2. Extraversion (E): ในทางกลับกัน Extravert มักชอบที่จะมีความสนใจต่อสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอก พวกเขามักชอบที่จะอยู่ในสังคมมากขึ้น และน่าจะสนใจในกิจกรรมที่มีการติดต่อกับผู้อื่น

การทดสอบทางจิตวิทยาและบุคลิกภาพมักให้ความสำคัญกับการทดสอบ Introversion-Extraversion เพื่อวัดลักษณะพื้นฐานที่ผู้คนมีต่อการมีปฏิสัมพันธ์และการกระทำในสังคม

ทั้งนี้, การเป็น Introvert หรือ Extravert ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ดูเหมือน, แต่เป็นส่วนหนึ่งของลักษณะบุคลิกภาพที่ซับซ้อนและมีมิติมากมาย

วันอินโทรเวิร์ตโลก (World Introvert Day) วันแห่งการเฉลิมฉลองของคนชอบเก็บตัว

ประเภทของอินโทรเวิร์ต

 1. อินโทรเวิร์ตช่างฝัน (Introspective Introvert)
  • ชอบที่จะคิดจินตนาการและใช้เวลากับความคิดของตนเอง
  • อยู่ภายในโลกส่วนตัวและชอบวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆ
  • ไม่ค่อยสนใจเรื่องอื่นและมีแนวโน้มที่จะไม่ปฏิสัมพันธ์มากกับคนรอบข้าง
 2. อินโทรเวิร์ตชอบเข้าสังคม (Social Introvert)
  • ชอบเข้าสังคมและสามารถพูดคุยได้
  • เข้าสังคมเฉพาะกับคนที่ตนรู้สึกสนิท
  • มีบางช่วงเวลาที่อาจรู้สึกอึดอัดเมื่อต้องเข้าสังคมกับคนที่ไม่ค่อยสนิท
 3. อินโทรเวิร์ตชอบวางแผน (Restrained Introvert)
  • ชอบวางแผนและเตรียมตัวก่อนเข้าสังคม
  • เรียบเรียงคำพูดและใช้เวลาเตรียมตัว
  • บางครั้งอาจมองว่าเป็นคนชอบเก็บตัว
 4. อินโทรเวิร์ตแบบหลีกเลี่ยงสังคม (Anxious Introvert)
  • ไม่ชอบเข้าสังคมและมีความกังวล
  • อยากเก็บตัวอยู่คนเดียวมากๆ
  • มีความรู้สึกอึดอัดและทำตัวไม่ถูกในสถานการณ์ที่ต้องเข้าสังคม

การทราบถึงประเภทของอินโทรเวิร์ตทั้ง 4 ประเภทนี้ช่วยให้เข้าใจลักษณะและพฤติกรรมของคน Introvert ได้มากขึ้น และสามารถปรับตัวตนให้เหมาะสมกับคน Introvert ได้มากขึ้นในสังคม

อินโทรเวิร์ต เอ็กซ์โทรเวิร์ต คืออะไร แตกต่างกันยังไงนะ - Rabbit Care

ข้อดีและข้อเสียของคนอินโทรเวิร์ต

ข้อดีของการเป็นอินโทรเวิร์ต:

 1. ใส่ใจรายละเอียดและเก็บรายละเอียดได้ดี: ความชอบที่จะทำงานคนเดียวทำให้คนอินโทรเวิร์ตมีความสามารถในการสังเกตและเก็บรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ได้ดี เพราะสามารถมีเวลาในการลงลึกไปในรายละเอียด
 2. มีไอเดียใหม่ๆ ผุดขึ้นมา: ความคิดและจินตนาการที่เป็นลักษณะของคนอินโทรเวิร์ตทำให้พวกเขามีไอเดียใหม่ๆ และมีมุมมองที่เฉพาะเจาะจง
 3. ระวังตนเองทั้งคำพูดและการกระทำ: การที่มีการคิดและวิเคราะห์เสมอตัวทำให้คนอินโทรเวิร์ตมีความระมัดระวังในทุกๆ ท่าที ทำให้สามารถป้องกันคำพูดและการกระทำที่อาจทำให้เกิดผลเสียได้
 4. มีสมาธิจดจ่อกับอะไรนานๆ ได้ดี: ความชอบที่จะอยู่คนเดียวและพักผ่อนในที่ที่สงบทำให้คนอินโทรเวิร์ตมีสมาธิและความจำที่ดี

ข้อเสียของการเป็นอินโทรเวิร์ต:

 1. เสี่ยงที่จะประสบกับภาวะซึมเศร้าสูง: การที่ชอบคิดมากเกินไปอาจทำให้คนอินโทรเวิร์ตเสี่ยงต่อการเป็นภาวะซึมเศร้าและความเครียด
 2. การใช้ความคิดมากเกินไปเป็นที่กังวลและวิตกกังวล: ความที่ชอบที่จะคิดในสิ่งต่าง ๆ อาจทำให้มีความกังวลและวิตกกังวลมากขึ้น
 3. ขาดความยืดหยุ่นในชีวิต: ความชอบวางแผนและจัดระเบียบทำให้คนอินโทรเวิร์ตมีโอกาสขาดความยืดหยุ่นในชีวิตมากขึ้น
 4. สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างได้ยาก: ความไม่เพลิดเพลินในการเข้าสังคมและการระมัดระวังตนเองทำให้คนอินโทรเวิร์ตมีความยากลำบากในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง