พายุงวงช้าง เกิดขึ้นได้อย่างไร-รุนแรงอันตรายแค่ไหน?

พายุงวงช้าง" เกิดขึ้นได้อย่างไร-รุนแรงอันตรายแค่ไหน? | Thai PBS News  ข่าวไทยพีบีเอส

“พายุงวงช้าง” เกิดขึ้นได้อย่างไร-รุนแรงอันตรายแค่ไหน?

วันที่ 13 สิงหาคม 2566, เหตุการณ์ “พายุงวงช้าง” เกิดขึ้นที่ปากอ่าวบางตะบูน ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในช่วงเย็นวันที่ 12 สิงหาคม ทำให้เรือของนักท่องเที่ยวลอยจากน้ำและพลิกคว่ำทันที 5 คนได้รับการช่วยเหลือ, โดยส่วนใหญ่ไม่ได้สวมเสื้อชูชีพ, และ 2 คนยังสูญหาย.

ความรุนแรงของ “พายุงวงช้าง”

“พายุงวงช้าง” เป็นการปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีลักษณะคล้ายกับ “นาคเล่นน้ำ” หรือ “พวยน้ำ” (water spout) ที่เกิดขึ้นจากลมพัดหมุนวนบิดเป็นเกลียว. เหตุการณ์นี้สามารถมองเห็นได้จากเมฆที่เป็นลำหรือกรวยที่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้าและผืนน้ำ, และมีลักษณะเป็นลำหรือเกลียวที่ลงมาจากฐานของเมฆฝนฟ้าคะนอง (คิวมูโลนิมบัส) และพวยน้ำที่พุ่งขึ้นมาเป็นพุ่ม.

การเกิดขึ้นที่ไหนบ้าง

เหตุการณ์นี้เกิดที่ปากอ่าวบางตะบูน ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี, ซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความนิยม.

ความรุนแรงและความอันตราย

การรุนแรงของ “พายุงวงช้าง” ทำให้เรือของนักท่องเที่ยวลอยจากน้ำและพลิกคว่ำทันที. โดยเหตุการณ์นี้ทำให้ 5 คนได้รับการช่วยเหลือ, โดยส่วนใหญ่ไม่ได้สวมเสื้อชูชีพ, และ 2 คนยังสูญหาย. สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคลื่นทะเลที่สูงมีส่วนทำให้เหตุการณ์นี้เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ในพื้นที่.

พายุงวงช้าง" เกิดขึ้นได้อย่างไร-รุนแรงอันตรายแค่ไหน? | Thai PBS News  ข่าวไทยพีบีเอส

“พายุงวงช้าง”

วันที่ 13 ส.ค. 2566 หลังจากเกิดปรากฏการณ์ “พายุงวงช้าง” ในช่วงเย็นวันที่ 12 ส.ค. ที่ผ่านมาที่ปากอ่าวบางตะบูน ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ความรุนแรงของพายุนี้พังให้เรือของนักท่องเที่ยวลอยจากน้ำและพลิกคว่ำทันที ทำให้ผู้เดินทาง 5 คนต้องได้รับการช่วยเหลือโดยไม่ได้สวมเสื้อชูชีพ และยังมี 2 คนที่ยังไม่พบที่อยู่ ขณะที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกือบทั่วไปที่ปากอ่าวบางตะบูน บางคนก็สงสัยว่า “พายุงวงช้าง” มีความรุนแรงแค่ไหน และมีความอันตรายแค่ไหน ในบทความนี้ ไทยพีบีเอสออนไลน์จะพาคุณรู้จักกับ “พายุงวงช้าง” มากขึ้น

ปากอ่าวบางตะบูน ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

เป็นที่รู้จักกันในนาม “พายุงวงช้าง” หรือ “นาคเล่นน้ำ” คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีลักษณะคล้ายท่อน้ำขนาดใหญ่ ที่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้าและผืนน้ำ และเกิดจากลมพัดหมุนวนบิดเป็นเกลียว ลักษณะนี้สามารถเห็นได้จากเมฆที่มีลักษณะเป็นลำหรือกรวยหัวกลับยื่นลงมาจากฐานของเมฆฝนฟ้าคะนอง (คิวมูโลนิมบัส) และพวยน้ำที่พุ่งขึ้นมาเป็นพุ่มหรือลำ บนพื้นผิวน้ำขนาดใหญ่หรือในทะเล

เกิดได้อย่างไร

สาเหตุการเกิดพายุงวงช้าง (Water Spout) มีที่มาจากการที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่า มีความชื้นสูง และมีลมอ่อน ทำให้อากาศที่ผิวน้ำไหลขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทำให้อากาศที่อยู่โดยรอบซึ่งเย็นกว่าไหลเข้ามาแทนที่อย่างรวดเร็วเช่นกัน จึงเกิดการบิดเป็นเกลียวพวยที่พุ่งขึ้นบนท้องฟ้า พายุนี้มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองร่วมอยู่ด้วย

**ลักษณะการเกิดและความแตกต่าง**

ลักษณะการเกิดของ “พายุงวงช้าง” คล้ายกับ “พายุทอร์นาโด” แต่มีความแตกต่างที่สำคัญ คือ “พายุทอร์นาโด” มักเกิดขึ้นเหนือพื้นดินที่ร้อนถึงร้อนจัด ส่วน “พายุงวงช้าง” เกิดเหนือพื้นน้ำ ซึ่งมีความรุนแรงน้อยกว่าพายุทอร์นาโดมาก มักเกิดบ่อยๆ บนพื้นน้ำในเขตโซนร้อน ในประเทศไทย เวลาที่เกิดปรากฏการณ์นี้ไม่นานนัก

พายุงวงช้าง" เกิดขึ้นได้อย่างไร-รุนแรงอันตรายแค่ไหน? | Thai PBS News  ข่าวไทยพีบีเอส

ย้อนเหตุการณ์ “พายุงวงช้าง” ที่เกิดขึ้น

“พายุงวงช้าง” เกิดขึ้นได้อย่างไร-รุนแรงอันตรายแค่ไหน?

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2566, “พายุงวงช้าง” ที่เกิดขึ้นที่ปากอ่าวบางตะบูน ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ได้สร้างเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวเมื่อเรือของนักท่องเที่ยวล่มจากน้ำและพลิกคว่ำทันที โดยสาเหตุเกิดที่ปากอ่าวบางตะบูน นับว่ามีความรุนแรงทำให้ 5 คนต้องได้รับการช่วยเหลือ โดยส่วนใหญ่ไม่ได้สวมเสื้อชูชีพ และ 2 คนยังสูญหายจากเหตุนี้.

การเกิด “พายุงวงช้าง” นั้นมักมีลักษณะคล้ายกับ “นาคเล่นน้ำ” หรือ “พวยน้ำ” (water spout) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีลักษณะคล้ายท่อน้ำขนาดใหญ่ เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้าและผืนน้ำ โดยเกิดจากลมพัดหมุนวนบิดเป็นเกลียว. สาเหตุของพายุงวงช้างเกิดจากการที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่า โดยอากาศบริเวณใกล้ผิวน้ำมีความชื้นสูง และมีลมอ่อน. สภาพนี้ทำให้อากาศที่ผิวน้ำไหลขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง, ทำให้อากาศที่อยู่โดยรอบซึ่งเย็นกว่าไหลเข้ามาแทนที่อย่างรวดเร็ว.

พายุงวงช้างมักมีความยาวประมาณ 10-100 เมตร, แต่บางครั้งยาวถึง 600 เมตร, และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 1-30 เมตร. ที่น่าสนใจคือ, ลมในตัวพายุเร็วถึง 100-190 กิโลเมตรต่อชั่วโมง, และสูงถึง 225 กิโลเมตรต่อชั่วโมง. นอกจากนี้, พายุงวงช้างมักมีระยะเวลาไม่นาน โดยจะสลายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อขึ้นสู่ฝั่ง.

ท่านอาจจะย้อนดูเหตุการณ์พายุงวงช้างในอดีต เช่น เดือน เม.ย. 2564 ที่นักท่องเที่ยวได้ถ่ายคลิปวิดีโอขณะพายุพัดถล่มกลางทะเลในต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด, หรือเดือน ต.ค. 2562 ที่พื้นที่ต.แพรกษา จ.สมุทรปราการ ที่พายุทำให้เกิดความเสียหายในระดับย่อม ๆ ในระยะเวลาไม่นาน.

ตลอดประวัติศาสตร์, พายุงวงช้างจึงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ทำให้ผู้คนต้องระวังและเตรียมตัวให้พร้อม. สภาพอากาศที่ทำให้เกิดพายุงวงช้างมักเกิดบ่อย ๆ ในเขตโซนร้อน, และต่อท่านที่ต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยง,