พัฒนาการของแปรงสีฟัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

สุขภาพช่องปากและฟันเป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่ควรละเลย เนื่องจากช่องปากและฟันเป็นจุดที่อาหารผ่านไปเข้าสู่ร่างกาย เพราะฉะนั้นการดูแลความสะอาดภายในช่องปากเป็นเรื่องที่จำเป็น เมื่ออาหารเข้าสู่ปาก, มันจะผ่านลิ้น, ฟัน, และต่อมน้ำลาย จึงมีเศษอาหารหรือคราบสกปรกสะสมในช่องปากและบนฟัน การละเลยการทำความสะอาดช่องปากและฟันจึงอาจเกิดปัญหาหลายๆ ประการ เช่น กลิ่นปาก, หินปูน, ฟันผุ, และโรคเหงือกอักเสบ

เพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้ การใช้แปรงสีฟันเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดที่ประจำหรือการใช้หลายชนิดของแปรงสีฟันที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการแตกต่างๆของผู้ใช้ ทั้งแปรงสีฟันไร้สาย, แปรงสีฟันไฟฟ้า, และแปรงสีฟันที่ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดซอกฟัน

แปรงสีฟันเลยกลายเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นในการรักษาความสะอาดและสุขภาพของช่องปาก การดูแลสุขภาพช่องปากไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันปัญหาด้านสุขภาพช่องปากเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั่วๆ ไป, รวมถึงการลดความเสี่ยงในการสูญเสียฟันในระยะยาว

ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของแปรงสีฟัน ซึ่งกว่าจะเป็นแปรงสีฟันในปัจจุบันมีพัฒนาการอย่างไรบ้าง

ประวัติศาสตร์อันยาวนานของการแปรงฟัน

ประวัติศาสตร์การใช้แปรงสีฟันมีมาอย่างยาวนานและได้รับการพัฒนามาหลายศตวรรษ พอจะกล่าวอย่างสั้น ๆ ได้ดังนี้ :

 • สมัยโบราณ: ในสมัยโบราณผู้คนมักใช้วัตถุต่าง ๆ เพื่อสุขอนามัยทางทันตกรรม เช่น พริกไทยซึ่งมีคุณสมบัติในการทําความสะอาด แปรงหรือสิ่งของอื่น ๆ เช่น หินทรายหรือไม้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทําความสะอาด
 • ยุคประวัติศาสตร์ : สุขอนามัยทางทันตกรรมกลายเป็นส่วนสําคัญของวัฒนธรรมด้านสุขภาพ วัฒนธรรมที่แตกต่างกันก็มีวิธีการที่แตกต่างกัน รวมถึงการใช้ไม้เคี้ยว เช็ดฟันด้วยผ้าหรือไม้ หรือใช้ยาสีฟันธรรมชาติจากวัสดุที่พบในธรรมชาติ
 • การใช้แปรงสีฟันเป็นประจําในช่วงศตวรรษที่ 18 : ในยุคนั้น แปรงสีฟันที่ทําจากขนแปรงสัตว์เริ่มได้รับความนิยม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้แปรงสีฟันที่คล้ายกับที่ใช้ในยุคปัจจุบัน
 • ศตวรรษที่ 20: การใช้แปรงสีฟันและยาสีฟันเป็นประจํากลายเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับทุกคน ต่อมามีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแปรงสีฟัน ซึ่งนําไปสู่นวัตกรรมด้านการออกแบบและวัสดุ
 • การทำความสะอาดฟันในปัจจุบัน : ปัจจุบันมีแปรงสีฟันที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย เช่น แปรงสีฟันไร้สายที่มีเทคโนโลยีในการติดตามการใช้งาน แปรงสีฟันที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ และสูตรยาสีฟันประสิทธิภาพสูง

การแปรงฟันที่เหมาะสมมีบทบาทสําคัญในการรักษาสุขภาพช่องปากและป้องกันโรค การดูแลทันตกรรมที่เหมาะสมร่วมกับการปฏิบัติด้านสุขภาพช่องปากอื่น ๆ ผลดีต่อระบบทั้งร่างกาย

แปรงสีฟันมีชนิดใดบ้าง?

แปรงสีฟันมีหลายประเภทแยกตามคุณสมบัติและวัตถุดิบที่แตกต่างกันตามความต้องการและความชอบของผู้บริโภค นอกจากนี้ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ทำให้มีนวัตกรรมในการออกแบบแปรงสีฟันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประเภทของแปรงสีฟันที่พบได้บ่อยมีดังนี้ :

 • แปรงสีฟันทั่วไป: มักจะมีขนแปรงนุ่มที่ทําจากไนลอนหรือไนลอนผสม และมีขนแปรงจํานวนมาก
 • แปรงสีฟันแบบใช้แล้วทิ้ง: เป็นที่นิยมเนื่องจากความสะดวกและสามารถทิ้งขยะได้เมื่อใช้เสร็จ
 • แปรงสีฟันโฟม: สามารถผลิตออกมาโฟมเมื่อใช้ ทําให้เหมาะสําหรับเด็กหรือผู้ที่มองหาประสบการณ์การแปรงฟันที่สนุกสนาน
 • แปรงสีฟันไฟฟ้า: มีไฟฟ้าเพื่อช่วยในการทำความสะอาดอย่างทั่วถึง
 • แปรงสีฟันสําหรับทําความสะอาดซอกฟัน: มีหัวขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อทําความสะอาดซอกฟัน
 • แปรงสีฟันที่มีขนแปรงหลายระดับ: มีขนแปรงเรียงกันหลายระดับ เช่น ขนแปรงที่ซ่อนอยู่ภายในหรือขนแปรงที่ออกแบบมาเพื่อทําความสะอาดตามขอบ
 • แปรงสีฟันที่มีเทคโนโลยีล่าสุด: แปรงสีฟันบางยี่ห้อใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในการออกแบบ เช่น การใช้เทคโนโลยีไร้สายเพื่อติดตามการใช้งานแปรงสีฟัน

แนวโน้มการพัฒนาแปรงสีฟันในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการทําความสะอาดฟัน

การใช้แปรงสีฟันเริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

 • เลือกแปรงสีฟันที่เหมาะสม : สิ่งสําคัญคือต้องเลือกแปรงสีฟันที่มีขนแปรงนุ่มและเหมาะกับปากของคุณ มีตัวเลือกมากมายตามความชอบและความต้องการของแต่ละบุคคล เช่น แปรงสีฟันที่ออกแบบมาสําหรับเด็กหรือแปรงสีฟันที่มีคุณสมบัติพิเศษสําหรับการดูแลเชิงป้องกันซึ่งเป็นที่นิยม
 • แปรงฟันทุกวัน : ควรแปรงฟันทุกวัน วันละสองครั้ง หรือตามคําแนะนําของทันตแพทย์
 • ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ : เลือกยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์เพื่อช่วยป้องกันฟันผุ
 • แปรงฟันให้สะอาดและบ้วนปาก : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทําความสะอาดฟันอย่างทั่วถึงโดยใช้แปรงสีฟัน เข้าถึงทุกมุมปาก บ้วนปากอย่างเพียงพอระหว่างและหลังการแปรงฟัน
 • เปลี่ยนแปรงสีฟัน : เปลี่ยนแปรงสีฟันทุก ๆ 3-4 เดือนหรือเมื่อขนแปรงเริ่มหลุดลุ่ย
 • ตรวจสุขภาพฟันเป็นประจํา : นอกจากการดูแลช่องปากทุกวันแล้ว ยังจําเป็นต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง

การทําความสะอาดฟันอย่างสม่ำเสมอเป็นส่วนสําคัญในการรักษาสุขภาพช่องปากและป้องกันโรค