ประวัติวันจักรี วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันจักรี 6 เมษายน ประวัติวันจักรี วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ - Sanook  Event

วันจักรี (Chakri Memorial Day)

วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี

ในวันจักรีนี้, พวกเราชาวไทยควรให้ความระลึกถึงเหตุการณ์ที่มีความสำคัญและมีความผลสำคัญต่อประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติเรา วันนี้ถือเป็นวันสำคัญที่เราควรเคารพและทำให้รู้จักมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับทรงเสด็จปราบดาภิเษก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และราชวงศ์จักรี

ในปัจจุบัน, วันจักรีมีความหมายสำคัญเพิ่มเติมเนื่องจากเป็นโอกาสที่สำคัญในการเชื่อมโยงความเป็นไทยร่วมกันและรำลึกถึงความสำคัญของสถาบันราชวงศ์ในประวัติศาสตร์ของเราทุกคน

วันจักรี 6 เมษายน ประวัติวันจักรี วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ - Sanook  Event

ความสำคัญของวันจักรี

วันจักรี (Chakri Memorial Day) เป็นวันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยจุดประสงค์หลักคือการรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเริ่มก่อสร้างกรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ เมื่อกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ทำให้เป็นเมืองหลวงที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมือง ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเปลี่ยนนามใหม่เป็น กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ และเป็นสมัยรัตนโกสินทร์

ในปี 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปของบูรพมหากษัตริย์ 4 พระองค์ขึ้นประดิษฐานเพื่อให้พระมหากษัตริย์ทุกรุ่นได้รับการถวายความเคารพ ต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้โปรดให้ซ่อมแซมพระบรมรูปจากพุทธปรางค์ปราสาท เพื่อรองรับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระชนกชาถ และทำการประดิษฐานในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภายในปี 2461 พร้อมกับประกาศตั้งวันที่ 6 เมษายนวันที่สำคัญในการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของราชวงศ์จักรีว่า “วันจักรี”

กิจกรรมที่นิยมปฏิบัติในวันจักรี

ในวันจักรีที่ตกเป็นวันที่ 6 เมษายนของทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลที่พระอุโบสถ และจะทรงสักการะพระบรมรูปของพระบูรพมหากษัตริย์ทุกรูป ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามด้วยการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ชานชาลา เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า

ในบริบทเดียวกัน นายกรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นิสิต นักศึกษา หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปจากทุกสาขาอาชีพ มีความพร้อมใจร่วมพิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลให้กับพระมหากษัตริย์ เป็นการถวายความเคารพและอุทิศเจตนาที่จริงใจ ส่วนรัฐบาลได้ประกาศให้วันจักรีเป็นวันหยุดราชการ และหากวันจักรีตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ก็จะมีการชดเชยวันหยุดในวันทำการถัดไป ทำให้ทุกคนได้มีโอกาสร่วมสวดมนต์และบำเพ็ญบุญในวันนี้อย่างเต็มที่

ประวัติวันจักรี 2566 ตรงกับ 6 เมษายนของทุกปี มีความสำคัญอย่างไร?