ประวัติความเป็นมา ประเพณีแห่นางแมว

ประเพณีแห่นางแมว | ประเพณีไทย

 

ประเพณีแห่นางแมว

เป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์และมีลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย การจัดประเพณีนี้มีรากฐานอยู่มาช้านานและเป็นที่รู้จักทั่วประเทศไทย

ประเพณีนี้มักจะถูกจัดขึ้นในปีที่ไม่มีฝนตกตามฤดูการหรือฝนแลง เพื่ออ้อนวอนขอให้ฝนตกลงมาและสร้างความชุ่มชื่นให้แผ่นดินและพื้นที่ทำสวนทำไร่ของทุกคน

ในประเพณีนี้ นางแมวถูกนำมาเป็นตัวแทนของสัตว์ที่สำคัญในการควบคุมหนูและสัตว์ที่ทำลายข้าวนา นางแมวจึงถือเป็นเทพธิดาแห่งนา เป็นสัญลักษณ์ของการเจริญรุ่งเรืองและความร่ำรวยในทุกๆ ด้าน

ในวันจัดประเพณี ชาวบ้านจะแต่งตัวเป็นนางแมวโดยใส่ชุดปักษ์ไพ่และตกแต่งด้วยปักษ์ทองคำ และสวมเข็มขัดที่มีลวดลายนางแมว หลังจากนั้นจะมีการแห่นางแมวทั่วหมู่ในหมู่บ้านโดยมีการร้องเพลงสุดสนุกและมีพิธีการเพื่ออ้อนวอนฝน

การแห่นางแมวไม่เพียงแค่เป็นกิจกรรมสันทนาการเท่านั้น แต่ยังเป็นทางให้ชาวนาได้รวมกันทำสิ่งที่ดีต่อชุมชน และส่งเสริมความเข้มแข็งของความเชื่อทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

แล้งหนัก นายก อบต. นำชาวบ้าน แห่นางแมวตุ๊กตา ขอฝนรอบหมู่บ้าน  หลังรอน้ำนับเดือน

ประวัติความเป็นมาและความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีแห่นางแมว

“ในสังคมไทยที่มีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม การทำนาและปลูกพืชต่างๆเป็นกิจกรรมที่ขึ้นอยู่กับการได้รับน้ำฝนในฤดูกาลเกษตรกรรม. หากมีปัญหาที่เกิดขึ้นเช่น ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ก็อาจส่งผลกระทบที่หนักแน่นต่อชาวนาชาวไร่. เพื่อต้องการให้ฝนตกลงมาเพียงพอในการทำกิจกรรมเกษตรกรรม, การทำประเพณีแห่นางแมวจึงกลายเป็นทางเลือกที่ชาวนาไร่ทั่วไปเลือกใช้.

ประเพณีนี้มีรากฐานและเชื่อมโยงกับความเชื่อทางวัฒนธรรมของคนไทย. ชาวนาเชื่อว่าฝนตกลงมาเนื่องจากเทวดา, และเมื่อฝนไม่ตกจึงต้องทำพิธีขอฝนกับเทวดา. บางความเชื่อกล่าวว่าเมื่อแผ่นดินแห้งแล้ง สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ มีควันและละอองเขม่าควันจะต้องขอน้ำจากเทวดามาช่วยล้างเพราะน้ำฝนเป็นน้ำของเทวดา เทโว แปลว่า ฝน นั่นเอง.

เนื่องจากความเชื่อในเทวดาและพิธีขอฝนมีความสัมพันธ์กับน้ำฝน, ประเพณีแห่นางแมวจึงเกิดขึ้นเพื่อประดิษฐานความเชื่อนี้. นางแมวถูกเลือกมาเป็นตัวแทนของสัตว์ที่มีอำนาจในการควบคุมหนูและสัตว์ที่ทำลายข้าวนา, เป็นสัญลักษณ์ของการเจริญรุ่งเรืองและความร่ำรวยในทุกด้าน.

ในวันที่จัดประเพณี, ชาวบ้านจะแต่งตัวในเครื่องแต่งตัวของนางแมว โดยสวมชุดปักษ์ไพ่และตกแต่งด้วยปักษ์ทองคำ และสวมเข็มขัดที่มีลวดลายนางแมว. หลังจากนั้นจะมีการแห่นางแมวทั่วหมู่ในหมู่บ้าน, โดยมีการร้องเพลงสนุกสนานและมีพิธีการเพื่ออ้อนวอนฝน.

การแห่นางแมวไม่เพียงแค่เป็นกิจกรรมสันทนาการ, แต่ยังเป็นทางให้ชาวนาได้รวมกันทำสิ่งที่ดีต่อชุมชน และส่งเสริมความเข้มแข๊ง

ชาวบ้านที่ชัยนาท แห่นางแมวรอบสอง ขอฝนตามความเชื่อ

การทำพิธีแห่นางแมว

“ในช่วงเวลาที่ฝนไม่ตกตามฤดูกาลและพื้นที่แห้งแล้ง, การทำพิธีแห่นางแมวเป็นประเพณีที่ชาวบ้านในหลายภูมิภาคของไทยเลือกทำเพื่อเรียกร้องฝน. ขบวนแห่ที่จะเข้าร่วมในพิธีนี้มักจะประกอบด้วยผู้หญิงที่ผัดหน้าขาว, ที่ทำหน้าที่ร้องรำและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สนุกสนาน เพื่อให้ได้ฝนตกลงมา.

สิ่งที่จะต้องมีในการทำพิธีแห่นางแมวรวมถึง:

1. แมวสีสวาทหรือแมวสีดำ: แมวถูกเลือกเป็นสัตว์ที่เข้าร่วมในพิธีเนื่องจากมีความเชื่อว่ามีอำนาจและสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญรุ่งเรือง.

2. กระบุง กะทอหรือเข่งที่มีฝาปิด: เป็นเครื่องดนตรีที่จะถูกใช้ในขบวนแห่เพื่อสร้างเสียงรำลึกและสนุกสนาน.

3. ดอกไม้ 5 คู่: ใช้เป็นตกแต่งในพิธีแห่, ทำให้กิจกรรมดูสวยงามและเข้ากันไปกับธรรมชาติ.

4. เทียน 5 คู่: เทียนถูกนำมาใช้ในพิธีเพื่อทำการลงบอกให้ฝนตกลงมาด้วยความเชื่อว่าการสร้างเสียงกระหึ่มของเทียนจะส่งผลให้เทวดาเห็นและทำให้ฝนตกลงมา.”