ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ประวัติคอมพิวเตอร์เริ่มต้นขึ้นในยุคที่ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลทั่วไปได้เริ่มต้น นับเป็นเวลานานก่อนที่เกิดการสร้างคอมพิวเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่เมื่อเครื่องคำนวณอัตโนมัติและคอมพิวเตอร์ดิจิทัลแรกเริ่มปรากฏ มันเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราอย่างมหาศาล

การคำนวณทางคณิตศาสตร์จากเครื่องคำนวณแรกในปี ค.ศ. 1801 ของ Charles Babbage และ Ada Lovelace ถือเป็นจุดเริ่มต้น แต่คงไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่าเทคโนโลยีนี้จะเป็นเครื่องมือที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย ทำงาน การศึกษา การสื่อสาร และการเล่นเกม ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์

ในปี ค.ศ. 1937 ทีมวิจัยในสถาบันบาเบลเริ่มศึกษาการคำนวณด้วยเครื่องจักรปักหมุด แม้จะเป็นการใช้กำลังมนุษย์ในการคำนวณ แต่มันก็เป็นบทเรียนสำคัญว่าการคำนวณต้องมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

สงครามโลกครั้งที่สองในปี ค.ศ. 1939-1945 เป็นการกระตุ้นการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการรบ และ Alan Mathison Turing เป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนานี้

หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจบลงในปี ค.ศ. 1945 การพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ดิจิทัลก็เติบโตขึ้น โดย Turing ได้พัฒนา Automatic Computing Engine (ACE) ในเวลานั้น

Transistor ที่ปรากฏในปี ค.ศ. 1947 เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เพราะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงและใช้พลังงานน้อยลง

ในปี ค.ศ. 1951 มีการสร้าง UNIVAC เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ดิจิทัลแรกในโลก และในปี ค.ศ. 1971 Intel 4004 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวแรกที่ใช้ Microprocessor

การเปิดตัว IBM PC ในปี ค.ศ. 1981 เป็นการเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ Windows 1.0 ในปี ค.ศ. 1985 ทำให้การใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องง่ายขึ้น

การเปิดตัว World Wide Web ในปี ค.ศ. 1990 เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญในการเชื่อมต่อโลกดิจิทัล และ Linux ในปี ค.ศ. 1991 เป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์สที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ในปี ค.ศ. 2007 มีการเปิดตัว iPhone ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนแรกของโลกที่มีการใช้หน้าจอแบบสัมผัส (touchscreen) และระบบปฏิบัติการ iOS ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์ของ Apple ทั้งหมดนี้เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ,อุปกรณ์พกพาและการสื่อสารไร้สาย ทำให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับโลกดิจิตอลได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของเราไปอย่างไม่มีวันหยุดยั้ง ”

ประวัติของคอมพิวเตอร์ | PPT

ภายหลังจากนั้น มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ออกมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเรา เช่นดังนี้

Cloud Computing:

ในปี ค.ศ. 2006 Amazon เปิดตัวบริการ Amazon Web Services (AWS) ที่เป็นบริการ Cloud Computing ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเช่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องเสียเงินในการซื้อเว็บเซิร์ฟเวอร์เอง และยังสามารถทำงานร่วมกับผู้ใช้งานอื่นๆ ได้อย่างสะดวก

Big Data: กลายเป็นปัจจัยสำคัญในปัจจุบัน เนื่องจากมีปริมาณข้อมูลที่มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งต้องมีเทคโนโลยีที่สามารถจัดการกับมันได้ เช่น Hadoop และ Spark ที่เป็นเครื่องมือในการจัดการกับ Big Data และสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้าน Artificial Intelligence (AI): เทคโนโลยีนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากมีการนำมาใช้งานในหลากหลายสาขาอาชีพ เช่นการทำนายผลการลงทุน การเข้าใจภาษาธรรมชาติ และการแยกแยะสิ่งของ โดยมีเครื่องมือในการพัฒนา AI เช่น TensorFlow และ PyTorch และยังมี AI ต่างๆ ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น Siri, Alexa, Google Assistant, IBM Watson, และ OpenAI Chat GPT

Internet of Things (IoT): เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ และอุปกรณ์ในบ้าน และสามารถควบคุมและดูแลผ่านอินเทอร์เน็ตได้

การพัฒนาเทคโนโลยีไม่หยุดนิ่ง อนาคตอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำตลอดเวลา

แนะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างมีสติ -  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)