ต้นกำเนิดและยุคสมัยต่างๆของคอมพิวเตอร์

ต้นกำเนิดและยุคสมัยต่างๆของคอมพิวเตอร์

เครื่องคำนวณทางวัฒนธรรม: ต้นกำเนิดของคอมพิวเตอร์

ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ, คอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนามาจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์แต่แรกที่น่าสนใจคือ ชาวจีนประมาณ 2600 ปีก่อนคริสตกาล ที่ได้ประดิษฐ์เครื่องมือคำนวณที่เรียกว่า “ลูกคิด” (Abacus) เป็นครั้งแรก นอกจากนี้, นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส Blaise Pascal ได้ออกแบบเครื่องช่วยคำนวณในปี 2185 โดยใช้หลักการหมุนของฟันเฟือง และ Gottfried von Leibniz จากเยอรมันได้ประดิษฐ์เครื่องคำนวณที่มีความสามารถสูงพอที่สามารถคูณและหารได้ในปี 2337 ต่อมา, ชาร์ลส์ แบบเบจ (Charles Babbage) ชาวอังกฤษได้สร้าง Difference engine ในปี 2343 แต่ไม่สามารถสร้างเครื่องทั้งหมดได้ในยุคนั้น

ในปี 2439, ฮอลเลอริชได้จดทะเบียนบริษัทเพื่อผลิตเครื่องจักรช่วยคำนวณ ชื่อ “บริษัท คอมพิวติง เทบบูลาติงเรดคอสดิง” ซึ่งหลังจากนั้นในปี 2467 เปลี่ยนเป็น “ไอบีเอ็ม (IBM)” แบบเบจเป็นผู้ที่คิดค้นแนวคิดในการใช้โปรแกรมควบคุมการทำงานโดยอัตโนมัติ และแนวคิดนี้ได้ทำให้เกิดคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถสูงขึ้น

โลกของวัฒนธรรมดิจิทัล: ประวัติความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์

ยุคแรกของคอมพิวเตอร์เริ่มต้นในปี 1945 ถึง 1958 โดยใช้ระบบหลอดสุญญากาศ แต่มีปัญหาเรื่องความร้อนและขนาดใหญ่ ในยุคนี้มีคอมพิวเตอร์มาร์ค วัน (MARK I), อีนิแอค (ENIAC), และยูนิแวค (UNIVAC) ที่มีขนาดใหญ่

ยุคทรานซิสเตอร์มีการพัฒนาในปี 1959 ถึง 1963 โดยใช้ทรานซิสเตอร์และสื่อบันทึกแม่เหล็ก สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง เช่น ภาษาฟอร์แทรน, ภาษาโคบอล เป็นต้น

ยุควงจรรวมในปี 1964 ถึง 1969 มีการพัฒนาทรานซิสเตอร์ลงบนวงจรรวม (IC) ทำให้มีขนาดเล็กลง, และเกิดขึ้นคอมพิวเตอร์มินิ คอมพิวเตอร์

สมัยใหม่ของคอมพิวเตอร์: เทคโนโลยี AI ที่เปลี่ยนแปลงโลก

ยุค VLSI (Very Large Scale Integration) ตั้งแต่ปี 1969 จนถึงปัจจุบัน ทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงอีก ระบบซอฟต์แวร์ได้รับการพัฒนามากขึ้น

ยุคปัจจุบันคือคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการเรียนรู้และตัดสินใจเอง มีความสามารถในการนำความรู้มาใช้งาน ได้เป็นที่ที่เชื่อถือในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)