จริงหรือไม่? ความดันสูง รักษาไม่หาย

หยุดทรมานกับอาการเหล่านี้!! โรคความดันโลหิตสูง คือ?

ความดันโลหิตสูง หรือโรคความดันโลหิตสูงเป็นอาการที่ร่างกายมีระดับความดันโลหิตที่สูงกว่าปกติ โดยทั่วไปแล้ว ค่าความดันโลหิตปกติมักอยู่ที่ระดับ 120/80 มิลลิเมตรปรอท แต่เมื่อค่าความดันเลือดขึ้นไปตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปจะถือว่าเป็นความดันโลหิตสูง

การมีความดันโลหิตสูงสามารถเป็นสัญญาณเตือนให้ระวังเกี่ยวกับสุขภาพที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคร้ายแรงอื่น ๆ เช่น โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน, หรือโรคสมองเสื่อม เนื่องจากมีความเสี่ยงในการพบกับภาวะแทรกซ้อนที่อาจเสียหายร้ายแรงและเป็นอันตรายต่อชีวิต

การรับรู้เร็วๆ และการควบคุมความดันโลหิตสูงในช่วงแรกจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคร้ายแรงได้มาก เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น การออกกำลังกาย, การลดน้ำหนัก, การลดการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง, การลดการบริโภคเกลือ, และการลดการดื่มแอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นจะต้องรับยาเพื่อควบคุมความดันโลหิตเพิ่มเติม แต่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และการประเมินความเสี่ยงโรคร่วมอื่น ๆ อีกด้วย

ความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม (Hypertension) |  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

สิ่งที่ควรทำ

1. หมั่นตรวจวัดความดันเลือดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยเน้นผักและผลไม้ชนิดที่ไม่หวาน
3. ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
4. ออกกำลังกายเป็นประจำ
5. พักผ่อนให้เพียงพอ
6. รักษาสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ และหลีกเลี่ยงการเครียด

สิ่งที่ไม่ควรทำ

1. สูบบุหรี่ เพราะสารพิษในควันบุหรี่อาจทำให้เกิดการอักเสบตีบตันของหลอดเลือดทั้งร่างกาย
2. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากมีโอกาสทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงถึงร้อยละ 50
3. กินอาหารที่มีรสเค็มหรือมีโซเดียมมากเกินไป เช่น กะปิ น้ำปลา หรือของหมักดอง
4. กินอาหารที่มีไขมันสูง เช่น เนื้อติดมัน หนังสัตว์ หอยนางรม หรืออาหารที่ทอดหรือผัด
5. กินอาหารที่มีรสหวานหรือมีน้ำตาลสูง เช่น น้ำหวาน หรือขนมหวาน

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูง

ความน่ากลัวของความดันโลหิตสูงคือผู้ป่วยส่วนใหญ่ 90-95 เปอร์เซ็นต์ ไม่สามารถหาสาเหตุที่ชัดเจนได้ว่าเกิดขึ้นจากอะไร ทำให้โรคความดันโลหิตสูงถูกเรียกว่า “โรคเพชฌฆาตเงียบ” การแพทย์อธิบายว่าความดันโลหิตสูงเกิดขึ้นจากความผิดปกติของร่างกาย เช่น เกิดจากกรรมพันธุ์และอายุที่มากขึ้น ส่วนใหญ่พบได้มากในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และส่วนใหญ่ความดันโลหิตสูงเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น การกินอาหาร การพักผ่อนไม่เพียงพอ การทำงานหนัก การไม่ดูแลสุขภาพ รวมไปถึงผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต โรคเส้นเลือดในสมอง และไขมันในเลือดสูง ซึ่งสาเหตุเหล่านี้จะส่งผลให้เลือดของเราหนืดและข้นมาก และอาจมีอาการอักเสบของหลอดเลือด และอาการอักเสบของปลายประสาทร่วมด้วย ทำให้การไหลเวียนโลหิตทำงานผิดปกติ จึงทำให้เกิดความดันโลหิตสูงขึ้นได้นั้นเอง

เช็คด่วน!! คุณกำลังทรมานกับอาการเหล่านี้ไหม