การแยกขยะ: ภาระของโลกที่ลดลง

ทำให้โลกสะอาดด้วยการแยกขยะทุกวัน

วันนี้ขยะที่บ้านของคุณได้รับการจัดการดีแล้วหรือยัง? ถ้าจะพูดถึงเรื่อง “ขยะ” ก็เป็นหัวข้อที่หลาย ๆ คน หลาย ๆ บ้านอยากจะหลีกเลี่ยง เพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัว และอาจจะมองข้ามอยู่บ่อย ๆ จริง ๆ แล้วขยะไม่ใช่เรื่องที่สกปรก หากคุณมีวิธีการจัดการอย่างถูกวิธี แถมคุณยังได้ช่วยสังคม ช่วยโลก และส่งต่อโลกที่ดีให้ลูกหลานของคุณได้อีกด้วย

เราจึงอยากชวนทุกคนมาเริ่มคนละเล็กคนละน้อยตั้งแต่วันนี้ บ้านและสังคมของเราก็จะน่าอยู่ขึ้นอย่างแน่นอน การแยกขยะก่อนทิ้งจะช่วยให้ง่ายต่อการจัดการตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง ช่วยพาขยะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล คืนชีพขยะที่เคยไร้ค่ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ต่อ ข่วยให้โลกของเรามีขยะลดน้อยลง นอกจากนี้ การแยกขยะยังดีต่อครอบครัวและบ้านของคุณ ช่วยคุณจัดการขยะได้เรียบร้อย ปลูกฝังพฤติกรรมรักษ์โลกให้กับเด็กๆ และคนในครอบครัว แถมยังสามารถสร้างรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ จากการขายขยะรีไซเคิลซึ่งเป็นที่ต้องการของซาเล้งและสถานที่รับขยะได้อีกด้วย

จากขยะสู่วัสดุใหม่: รีไซเคิลทำให้เป็นไปได้

รีไซเคิลคืออะไร? รีไซเคิล (Recycle) คือการนำขยะหรือวัสดุที่ใช้แล้วมาแปรรูปหรือปรับปรุงคุณภาพใหม่ให้เทียบเท่าและใกล้เคียงกับของเดิม โดยนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพให้นำกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ซึ่งต่างจากการรียูส (Reuse) ซึ่งเป็นการนำวัสดุหรือขยะกลับมาใช้ซ้ำ

วิธีแยกขยะที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ

เข้าใจถังขยะ: รู้จักแยกขยะทั้ง 4 ประเภท

  1. ถังขยะสำหรับขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (สีเขียว)

ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เนื้อสัตว์ เศษใบไม้แห้ง

ประโยชน์จากการแยกขยะ : นำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ใส่ต้นไม้ แปลงผักสวนครัวได้

  1. ถังขยะสำหรับขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน)

เป็นขยะที่มักจะย่อยสลายไม่ได้ หรือย่อยสลายยากแต่ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิล จำเป็นต้องหาวิธีกำจัดอย่างถูกวิธี เช่น ซองขนม กล่องโฟม ถุงพลาสติก ภาชนะปนเปื้อนอาหาร กระดาษชานอ้อย

ประโยชน์จากการแยกขยะ : นำผ่านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้เป็นวัสดุใหม่

  1. ถังขยะสำหรับขยะรีไซเคิล (สีเหลือง)

ขยะรีไซเคิลก็คือขยะที่เราทิ้งไปแล้วสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งได้ ไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ขวดพลาสติก, ถุงพลาสติก, ขวดแก้ว, กระป๋อง, กล่องกระดาษ, กระดาษ

ประโยชน์จากการแยกขยะ: ผลิตขาเทียม ผลิตหลังคารีไซเคิล ผลิตหลอดไฟ ผลิตจีวรพระสงฆ์

  1. ถังขยะสำหรับขยะอันตราย (สีแดง)

ขยะอันตราย คือ ขยะที่มีสารปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ เช่น สารพิษ วัตถุติดเชื้อได้ วัตถุกัดกร่อน เช่น ถ่านไฟฉาย, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ยาหมดอายุ, วัตถุไวไฟ, กระป๋องเสปรย์

ประโยชน์จากการแยกขยะ: แยกขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีตาม เพื่อไม่ไห้รั่วซึมลงแหล่งน้ำ หรือชั้นผิวดิน

ส่วนข้อดีของการแยกขยะมีมากมาย! ไม่ว่าจะเป็น

  • ช่วยลดปริมาณขยะ
  • การแยกขยะเพิ่มการนำกลับมารีไซเคิล เราจะเหลือขยะที่ต้องกำจัดน้อยลง ขยะบนโลกก็จะลดลงด้วย